Hasičský záchranný sbor se vydal na kontrolu autoservisu v Čechách

Původní termín kontroly z HZS byl naplánován na 17. 03. 2022, ovšem v souvislosti s neočekávanou uprchlickou krizí, do které se zapojil také tým HZS, byla kontrola přesunuta na začátek dubna. Za klientem proto dorazil technik EXTÉRIE s dostatečným časovým předstihem, aby před plánovaným termínem stihl vše zkontrolovat a dát do pořádku. Prošel si proto celé pracoviště klienta a zkontroloval dokumentaci pro oblast PO se zvýšeným požárním nebezpečím, kterou klient s EXTÉRIÍ uzavřel.

Den D

Inspektor dorazil do společnosti přesně podle plánu. Jako první věc si vyžádal kolaudační rozhodnutí a PBŘ (požárně bezpečnostní řešení). Jednatelka společnosti však inspektorovi vysvětlila, že se PBŘ v době kolaudace firmy ještě nevydávalo, firma totiž vznikla již v roce 1992. Inspektor situaci zohlednil a dále nic nenamítal. Následně si vyžádal dokumentaci o začlenění dle požárního nebezpečí a zkontroloval interní směrnici PO. Ve směrnici si inspektor všiml, že na pracovišti jsou zřízeny požární hlídky. Chtěl proto vidět požární řády a PPS (požární poplachovou směrnici). Následně inspektor požádal technika BOZP, aby do požárních řádů uvedl všechny hasicí přístroje, které se na pracovišti nacházejí. Z revizních zpráv pak chtěl vidět zápis o kontrole hasicích přístrojů.

Kontrola pracoviště

Po kontrole dokumentace si inspektor prošel celé pracoviště. Zde akorát upozornil klienta na potřebu doplnit značení únikové cesty na pracovišti, ne všude totiž byly značky vylepeny. Z hlediska chybějícího značení inspektor upozornil také na chybějící označení hlavního uzávěru vody ve sklepě a naznačení toku vody. Poblíž vrat do dílen bylo potřeba uvést označení „pozor tlakové lahve“ společně s upozorněním, jaké tlakové lahve a v jakém počtu se na pracovišti nachází. Na všechny tyto nedostatky technik EXTÉRIE jednatelku firmy upozornil již v době před kontrolou a znovu ji proto požádal, aby potřebná značení opravdu doplnila.

Dodatečný report kontroly

V závěru kontroly inspektor požádal jednatelku společnosti o doplnění chybějícího značení na pracovišti a následné zaslání fotografií o provedené nápravě. Vzal si také kontakt na technika BOZP pro případ, že by se ho chtěl ještě na něco dodatečně zeptat. Celá kontrola tedy proběhla v pořádku a obešla se bez udělení pokuty. Inspektor jednatelce firmy pouze sdělil, že jí do měsíce zašle zápis o provedené kontrole.

Správná BOZP a PO je základ

Zákonná povinnost mít na pracovišti zajištěnou BOZP a PO se nevyplácí podceňovat. V opačném případě vám totiž při nedodržování či porušení bezpečnosti práce hrozí nemalé pokuty. Obraťte se proto na odborníky v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku