Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

OSVČ, nyní se zaměstnancem

Jelikož byl předtím klient u nás veden jako OSVČ bez zaměstnanců, bylo nutné aktualizovat celou dokumentaci. Pokud se OSVČ rozhodne někoho zaměstnat, váže se s tímto hned několik povinností. Dnes si představíme některé z nich, ovšem je třeba brát do úvahy fakt, že konkrétní kroky záleží na oboru daného zaměstnavatele, kategorizaci dané práce, pracovní náplni, vykonávaných činnostech apod.

1.      Kategorizace práce

Ještě před samotným náborem na danou otevřenou pracovní pozici je nutné práci kategorizovat na základě rizik, která s sebou pracovní náplň přináší. Doporučení na zařazení (do první kategorie) poskytla klientovi i naše technička. I jednotlivé kategorie s sebou přináší různé další povinnosti a specifikace, proto je důležité si vše dopředu nastudovat.

Rozhodnutí o zařazení do příslušné kategorie provádí zaměstnavatel (do kategorie I a II) a svou žádost odesílá na Krajskou hygienickou stanici. Ta rozhodnutí buď přijme, nebo naopak navrhne přezkoumání rizik zdravotnickým ústavem. Ten své výsledky předá a zaměstnavatel opět odesílá na schválení ke KHS.

Nutno myslet také na to, že jakmile je jednou zařazena daná pozice do příslušné kategorie, nesmí být přidány žádné aktivity, které do dané kategorie nepatří.

2.      Školení BOZP a PO a aktualizace dokumentace

Jako zaměstnavatel máte povinnost, nejen před nástupem provézt vstupní školení, ale i dále pravidelně zaměstnance proškolovat v rámci BOZP a PO. Školení ztvrzuje zaměstnanec podpisem.

I každý nový zaměstnanec musí být s BOZP a PO dokumentací řádně seznámen a proškolen. Ta by měla být pravidelně aktualizována.

3.      Pracovnělékařské služby

Pro své zaměstnance musí každý zaměstnavatel mít smluvního (závodního) doktora, který by zaměstnance měl proškolit na poskytnutí první pomoci. Tento lékař také provádí pravidelné prohlídky, jejichž četnost závisí od kategorizace práce.

Kromě lékaře, musí zaměstnavatel provádět pravidelnou zkoušku zaměstnanců na alkohol. Tu by zaměstnanec neměl odmítnout (jinak je na něj pohlíženo, jako by zkouška na alkohol byla pozitivní).

4.      Osobní ochranné pracovní prostředky

V závislosti od dané pozice, vyhodnocených rizik se pojí i vydávání a obnova osobních ochranných pomůcek. Jejich pravidelné vydávání, případně nutnost obstarat nové, zachycuje Karta výdeje OOPP. Do ní se uvádí, co vše se zaměstnancům vydává, spolu s datem vydání a podpisem. Tím se zaměstnanec zavazuje k patřičnému chování k daným prostředkům pro zamezení jejich přílišného namáhání, potažmo předčasnému zničení. Také potvrzuje, že chápe, že zaměstnavatel požaduje jejich nošení a bude docházet ke kontrolám dodržování.

Nechte to na nás

Jak jsme již uvedli v úvodu příspěvku, každá nově vytvořená pracovní pozice má svá specifika, která jsou dána příslušnými faktory. Pokud chcete mít jistotu, že máte vše v pořádku, obraťte se na odborníky. Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Chci informační schůzku