Kontrola z KHS u firmy zaměřující se na vývoj, konstrukci, technologii a výrobu

Nahlášená kontrola proběhla u klienta společnosti EXTÉRIA dne 8. 3. 2022. Hned při svém zahájení se zaměřila na prohlídku pracoviště dílny a konkrétní stroje a zařízení, které se zde nacházejí. Na kontrole byl přítomný také technik BOZP a PO, který s inspektorkou prošel kromě dílny také kuchyňku, šatny zaměstnanců a sprchy. V rámci kontroly pracoviště inspektorka nenarazila na žádné závady ani nedostatky.

Inspektorka se dále přesunula ke kontrole dokumentů, jako byly smlouvy s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, protokol o prohlídce pracoviště lékařem a kontrola lékařských prohlídek zaměstnanců. Ani zde inspektorka neshledala žádné nedostatky, které by musela uvést do závad.

Kontrola dokumentace

Následovala kontrola dokumentace vztahující se k vyhodnocení pracovních rizik ve firmě, konkrétně pak karty vyhodnocení rizik u pracovních pozic a směrnici vyhodnocení pracovních rizik. Inspektorka upozornila, že v rámci rizik je potřeba zmínit také rizika ohledně pracovní polohy u konkrétní pracovní pozice. Technik proto slíbil, že směrnici doplní a společnosti i paní inspektorce ji znovu zašle. Pozornosti inspektory neunikly ani směrnice vztahující se k OOPP, karty výdeje OOPP a dokument s informacemi, kde se OOPP nachází. Jelikož je na pracovišti zvýšená hladina hluku, je potřeba provádět kontrolu používání chráničů sluchu (špuntů) na pracovišti dílny.

Školení BOZP a PO

Na závěr proběhla kontrola školících osnov BOZP a PO pro zaměstnance. Školení provádí technik jednou ročně. Paní inspektorka následně uvedla do protokolu jako školitele firmu EXTÉRIA a technikovi oznámila, že kontrola proběhla v pořádku a do protokolu nezmíní žádné závady ani pochybení.

Buďte na kontrolu připraveni

Mějte BOZP a PO vašeho pracoviště v pořádku, a to nejen pro případ kontroly. Obraťte se na odborníky ze společnosti EXTÉRIA, která se o bezpečnost na vašem pracovišti postará za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.

Přečtěte si další reference klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku