Inspektoři z KHS v pivovaru. Co vše kontrolovali a jak prověrka dopadla?

Na konci ledna poskytl pivovaru náš technik konzultaci před hlášenou kontrolou. Součástí konzultace byla především prověrka dokumentace v rámci BOZP a PO. U konzultace se technik s majitelem řídili Oznámením o zahájení kontroly. Na co všechno inspektoři následně přišli a jak dopadla celá kontrola?

Konzultace v pivovaru

Nejdříve si technik prošel aktuální soupis pracovních pozic včetně časových snímků a rozložení na muže a ženy, dokumentaci o vyhledávání a hodnocení rizik a doklad o zařazení prací do kategorií.
Soupis pracovních pozic s klientem dali dohromady, časový snímek týdne u jednotlivých pozic klient musel dotvořit, ale dále bylo vše v pořádku a bez problémů.

Poté se společně náš technik vrhnul na lékařské posudky o zdravotní způsobilosti a zaměřil se především na 4. pracovní kategorii. Smlouva s poskytovatelem pracovnělékařských služeb byla k dispozici a lékařské posudky chyběly pouze u 3 zaměstnanců, kteří si měli do kontroly zajít na prohlídku.

Následně došlo ke kontrole jmenného seznamu zaměstnanců, který byl přítomný, včetně smluv o uzavření pracovního poměru. Tady technik také neshledal žádné nedostatky.

Na závěr zkontroloval také směrnici o poskytování OOPP a doklady o jejich přidělení zaměstnancům.

Přečtěte si také: Co hrozí v případě, že nejsou používány OOPP?

Kontrola KHS

V den kontroly KHS v pivovaru byla na pracovišti přítomná také technička Extérie.

Podklady, které byly KHS vypsány jako potřebné, jim klient zaslal datovou schránkou již před samotnou inspekcí.

Po příchodu inspektorů se rovnou začalo s kontrolou. Nejprve se zaměřili na kategorizaci prací, kde zjistili, že nejsou doplněné chemické látky. Technička tedy tuto informaci poslala na centrálu, aby došlo k rychlé aktualizaci.

Poté došlo ke kontrole vstupních prohlídek, seznamu bezpečnostních listů a dalších dokumentů.

Následovala prohlídka provozu – inspektoři kontrolovali, zda mají zaměstnanci 2 skřínky, tedy na civilní a pracovní věci. Viděli, že skříněk mají zaměstnanci dost, jediným problémem bylo, že nejsou označené. Dále se ptali na protokoly o směrnici OOPP a jejich přidělování.

Během prohlídky inspektoři také upozornili na to, že by na pracovišti mělo být zařízení na výplach očí.

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Další úspěšná kontrola KHS s Extérií
Proč je označení regálů na pracovišti tak důležité?
Zámečnická firma pod drobnohledem OIP

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku