Kontrola z KHS ve firmě specializující se na servis a montáž plynových zařízení

Klientovi EXTÉRIE z Ústeckého kraje nahlásila kontrolu krajská hygienická stanice (KHS). Jelikož klient využívá služeb společnosti EXTÉRIA, ihned kontaktoval pobočku EXTÉRIA MARKETU v severních Čechách, pod jejíž působnost spadá.

Před plánovaným termínem kontroly se na místo vydal bezpečnostní technik EXTÉRIE. Ten s klientem prošel veškerou jeho dokumentaci, ve které upozornil na špatně zapsané pracovní pozice, které klient musel aktualizovat. Také proběhla změna jednatele firmy, kterou bylo potřeba uvést ve všech dokumentech. Při kontrole pracoviště narazil technik na prošlou lékárničku, čisticí prostředky v neoriginálním obalu nebo chybějící školení řidičů.

Podle § 46 zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, je zaměstnavatel povinen zajistit pravidelná školení pro účely profesní způsobilosti řidičů a tato školení pravidelně opakovat. V opačném případě hrozí zaměstnavateli sankce v podobě finanční pokuty.

Nahlášená kontrola proběhla o pár dní později. Na místo dorazily dvě inspektorky z KHS, které se primárně zaměřily na lékařské prohlídky, vyžádaly si kategorizaci prací, testy zaměstnanců na COVID-19 nebo platné směrnice. Dále zkontrolovaly podepsanou dokumentaci a zásady BOZP. Po kontrole pracoviště nenašly žádné nedostatky, naopak byly mile překvapeny, že má firma v pořádku vedenou dokumentaci BOZP a PO.

Na závěr inspektory z KHS neuvedly ve výsledném protokolu žádné zjištěné závady ani porušení.

Přečtěte si další reference klientů společnosti EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku