Recenze klienta EXTÉRIE s kontrolou z HZS

Ostravská firma, zaměřující se na průmyslovou automatizaci, si po nahlášení kontroly z hasičského záchranného sboru (HZS) zavolala na pomoc technika EXTÉRIE. Týden před nahlášenou kontrolou si technik prošel celé pracoviště klienta a na všechny zjištěné závady majitele společnosti ihned upozornil. Ten slíbil, že do termínu kontroly dá všechno do pořádku a nedostatky odstraní.

V den kontroly dorazil technik o něco dříve. Majiteli firmy dal podepsat aktualizovanou dokumentaci PO a znovu si prošel celý objekt, aby zjistil, zda byly všechny nedostatky odstraněny.

V případě, že právnická či fyzická osoba nevede nebo neaktualizuje dokumentaci požární ochrany, jí podle § 15 zákona č. 133/1985 Sb., české národní rady o požární ochraně hrozí pokuta až 500 000 Kč.

Kontrola proběhla ve smluveném termínu 25. 8. 2021 a byly na ní přítomny dvě inspektorky z HZS. Jejich pozornosti neunikla projektová dokumentace k objektu, včetně požárně bezpečnostního řešení stavby a souhlasu k jejímu užívání. Paní inspektorky si vyžádaly také protokol o kontrole požárních dveří, o kontrole hasicích přístrojů a nakonec ještě chtěly vidět záznamy v požární knize. V tomhle případě inspektorky klientovi doporučily, aby po každém odstranění konkrétní závady provedl klient zápis do požární knihy. Následovala prohlídka pracoviště, která proběhla standardně bez zjištění jakýchkoliv nedostatků.

Kontrola byla ukončena informací, že HZS klientovi odešle zápis o provedené kontrole do datové schránky jeho společnosti. Ve výsledku tedy revize proběhla v pořádku, bez závad či dalších pochybení.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIE:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku