Kontrola základní školy v Praze Českou školní inspekcí

Základní škole v Praze oznámila Česká školní inspekce (ČŠI) plánovanou kontrolu, v rámci které si chtěla posvítit především na provoz školní kuchyně a jídelny. Škola proto ihned kontaktovala technika EXTÉRIE, se kterým si domluvila termín předkontroly. Při revizi technik prošel dokumentaci BOZP a PO, provozní řád školní jídelny, a také hygienické předpisy včetně covidových opatření. Následně upozornil na zjištěné závady v provozním řádu jídelny, který byl příliš stručný, a chyběly v něm důležité informace.

Dále technik požádal vedení školy o aktualizaci poplachové směrnice, vyvěšení alergenů, jídelního lístku v kuchyni a jídelně, a také upozornil na chybějící označení prostorů pro přípravu potravin. Jelikož mají rodiče i škola bezpečnost dětí a dospívajících na prvním místě, je bezpečnost a ochrana zdraví ve školství jednou z nejdůležitějších oblastí, ve které je potřeba předpisy dodržovat.

Dne 5. května 2021 přijely na kontrolu dvě školní inspektorky ČŠI, které si vyžádaly dokumentaci BOZP. Zaměřily se především na správnost předpisů a směrnic, na jejichž nedostatky bylo vedení školy upozorněno na předkontrole. Česká školní inspekce neopomenula ani revizi hygienických opatření, vyvěšení jídelního lístku a jeho kontrolu, zda uvádí všechny alergeny potravin. Díky spolupráci s technikem škola včas doplnila zcela nové, chybějící předpisy a veškeré nedostatky a závady odstranila.

Obzvlášť velkou pochvalu sklidila škola za pečlivě zpracovaný provozní řád školní jídelny, který měla aktualizovaný a doplněný o důležité údaje. Po zkontrolování všech potřebných směrnic a předpisů neshledala ČŠI v dokumentaci žádné velké nedostatky či pochybení.

V následném protokolu ČŠI uvedla, že kontrola proběhla zcela v pořádku a bez závažných pochybení.

Přečtěte si další reference klientů EXTÉRIE:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku