Průběh kontroly HZS ve firmě zaměřující se na výrobu nábytku

Mezi další firmy, které se objevily v hledáčku plánovaných kontrol hasičského záchranného sboru (HZS), se ocitl také jihočeský výrobce nábytku. Ihned po nahlášení plánované kontroly přijel za klientem technik EXTÉRIE, který s majitelem nábytkářské firmy prošel celý její areál, včetně jeho částí, jako byl sklad či strojovna.

Kontrola příslušného HZS proběhla dne 19. 5. 2021 a zaměřila se na dokumentaci BOZP a PO, kterou má klient od EXTÉRIE zakoupenou. V dokumentaci PO inspektor neshledal žádné nedostatky. Dále se proto zaměřil na školení zaměstnanců v oblasti PO, na odbornou přípravu požárních hlídek a požárních preventistů a na zařazení výrobny do kategorie požárního nebezpečí.

Podle zákona č. 133/1985 Sb., české národní rady o požární ochraně mohou podniky, které provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí dostat pokutu až 250 000 Kč za nezajištění odborné přípravy preventivních požárních hlídek nebo preventistů PO. V případě podnikatelského subjektu, který provozuje svou podnikatelskou činnost se zvýšeným požárním nebezpečím, hrozí za nedodržení této odborné přípravy pokuta až do výše 500 000 Kč.

Po zkontrolování dokumentace se inspektor HZS přesunul k prohlídce pracovišť. Zkontroloval požární řád, značení únikových cest nebo umístění hasicích přístrojů. Následně provedl zápis, ve kterém uvedl, že v průběhu kontroly neshledal žádná závažná pochybení nebo nedostatky. Vše tak proběhlo v pořádku a klient byl se službami technika EXTÉRIE spokojen.

Další reference klientů se společností EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku