Rubrika: Zdravotnictví

SUIP navštívila praktickou lékařku v její ordinaci

V oblasti zdravotnictví existuje mnoho specifických rizik, a tudíž i pravidel bezpečnosti práce. Dodržování BOZP ve zdravotnických zařízeních je klíčové a není tomu jinak ani u soukromých ordinací. Tentokrát zavítala …

SUIP navštívila praktickou lékařku v její ordinaci

Revize jsou častým předmětem kontrol

Pod pojmem revize si lze představit kontrolu zařízení či systémů, která se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu. Revize může provádět pouze technik, který …

Revize jsou častým předmětem kontrol

Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?

Při nedávné kontrole klienta EXTÉRIE si inspektor vyžádal záznamy o průběžných celoročních kontrolách, které se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Do záznamů …

Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?

Lékárnička je alfou omegou každého pracoviště

U namátkových kontrol ze strany OIP či SUIP, které se zaměřují na bezpečnost práce a požární ochranu, je jedním z hlavních bodů kontroly přítomnost lékárničky na pracovišti, …

Lékárnička je alfou omegou každého pracoviště

Chci informační schůzku