Kontrola z HZS navštívila dům s pečovatelskou službou

Do domu s pečovatelskou službou zavítala kontrola z Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS). Za účasti inspektora byla provedená fyzická kontrola pracoviště a dokumentace BOZP a PO. Ve směrnici PO bylo špatně uvedeno požárně bezpečnostní zařízení el. spotřebiče, což technik společnosti EXTÉRIA okamžitě napravil. Dům s pečovatelskou službou dále neměl zapsanou bezpečnostní prověrku pracoviště z hlediska PO v letech 2019 a 2020. Starosta města, který byl na kontrole přítomný, se proto s technikem dohodl na okamžité nápravě.

Inspektor klienta dále upozornil na potřebu zajistit bezpečný průchod únikové cesty tak, aby do těchto prostorů senioři neumisťovali žádný hořlavý materiál, jako jsou například křesla apod. Inspektor také navrhl umístit do sklepů ještě jeden PHP (přenosný hasicí přístroj).

Od roku 2018, kdy byla provedená poslední kontrola požárně bezpečnostního zařízení (nouzové osvětlení, hydranty), nebyly již tyto kontroly dále zajišťovány. Technik proto starostovi navrhl, že mu veškeré potřebné revize zajistí firma EXTÉRIA.

Po doložení všech potřebných dokladů o hydrantech, provozuschopnosti PBZ (požárně bezpečnostního zařízení) a směrnici PO na HZS, bude kontrola vyhodnocena, že proběhla v pořádku a bez závad.

Na BOZP a PO nemusíte být sami

Také čekáte kontrolu nebo chcete mít jen BOZP a PO v pořádku? Přenechte své starosti EXTÉRII, odborníkům na bezpečnost práce a požární ochranu. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a o vše už se postaráme za vás.

Přečtěte si další reference klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku