Kontrola z OIP se zaměřila na firmu zabývající se výzkumem a vývojem

Tentokrát kontrola proběhla ve společnosti, která se zabývá výzkumem a vývojem v oblasti zemědělství a farmaceutické a organické chemie. Ihned po příjezdu a zahájení kontroly chtěla paní inspektorka vidět směrnice vyhledávání a vyhodnocení pracovních rizik, školení BOZP a PO, lékařské prohlídky a nakládání s NCHLaS (nebezpečné chemické látky a směsi).

Podle zákona č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), je provozovatel povinný zpracovat seznam, ve kterém je uvedený druh, množství, klasifikace a fyzikální forma všech nebezpečných látek, které se nacházejí v objektu. Na společnost se sice nevztahuje povinnost zařazení do skupiny A, B, přesto je potřeba tuto skutečnost zaznamenat do tzv. protokolu o nezařazení. Technik EXTÉRIE proto s klientem ještě prošel dokumentaci a protokol o nezařazení mu doplnil.

Následovala kontrola pracoviště, při které inspektorka klienta velice chválila za umístění bezpečnostního značení. Celkově byla tedy s pracovištěm nadmíru spokojená. Na místě totiž neshledala žádné závady a kontrola proběhla v pořádku a bez sankcí.

Chcete mít BOZP a PO také v pořádku?

Neváhejte se obrátit na EXTÉRII, která je v oblasti BOZP a PO jedničkou na trhu. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a my se o vše postaráme za vás.

Přečtěte si, jak dopadli další klienti společnosti EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku