Nové pekařství a kontrola z OIP

Hlavním důvodem nahlášení kontroly z oblastního inspektorátu práce v pekařství byla především skutečnost, že společnost funguje teprve krátce, a to od roku 2021. Po seznámení se s paní inspektorkou byla zahájena kontrola. Začalo se namátkovou kontrolou u tří vybraných zaměstnanců. Inspektorka požadovala vidět jejich pracovní smlouvy, vstupní lékařské prohlídky, výdej OOPP (osobních ochranných pracovních prostředků) a školení o BOZP a PO.

Následovala kontrola kategorizace prací, kdy technik EXTÉRIE inspektorce vysvětlil, že kategorizace byla odeslána na KHS (krajskou hygienickou stanici). Dalším předmětem kontroly bylo školení zaměstnanců a řidičů. Problém nastal ve chvíli, kdy inspektorka zjistila, že klient neprovedl vstupní školení zaměstnanců při podepisování smluv, ale až školení od firmy EXTÉRIA, které proběhlo s několikadenním odstupem.

Inspektorka se zaměřila také na seznam elektrických zařízení a jejich návody a uvedení používaných strojů v pracovních rizicích pekařství. Posledním bodem byla kontrola pracoviště, na kterém se revidovalo označení regálů a celkový stav a rozmístění pracoviště.

Výsledek provedené kontroly byl inspektorkou ohodnocený kladně, pouze upozornila na neschválenou kategorizaci prací, kterou klient zpracovanou odeslal ke schválení na KHS.

Nenechte se kontrolou zaskočit

Nechte bezpečnost práce na odbornících. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a my se o vše postaráme za vás.

Přečtěte si další reference klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku