Mezinárodní nekuřácký den. Jak je to s kuřáky na pracovištích?

Jak je to s kouřením na pracovišti? Může vám skutečně zaměstnavatel kouření úplně zakázat? A jak je to s bezpečností v rámci požární ochrany?

Co na to říká legislativa?

Pokud budeme vycházet ze základního předpisu pro BOZP, a to ze zákona č. 262/2006 Sb., § 106 odst. 4 písm. e), který říká, že zaměstnanec je povinen nekouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. Dále tento zákon v § 103 odst. 1 písm. l) uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného zvláštními právními předpisy (např. zákon č. 379/2005 Sb. – viz níže v textu).

U předpisů v rámci požární ochrany zákon č. 133/1985 Sb., v § 17 upozorňuje všechny fyzické osoby na povinnost počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru

Ve výsledku, ale ani z hlediska BOZP a ani PO není kouření na pracovišti vyloženě zcela zakázáno. Je dovoleno za určitých okolností, pravidel a dodržování zejména interních směrnic zaměstnavatele.

Přečtěte si také: Zákaz kouření spojený s problematikou požární ochrany.

Ale?

Zaměstnavatel každopádně má tu pravomoc kouření zcela zakázat – nejen ve vnitřních prostorech pracoviště, ale i v těch venkovních. Kouření je totiž rizikové hned z několika důvodů:

  • Riziko poškození zdraví zaměstnance účinky tabákových výrobků
  • Poškození zdraví ostatních zaměstnanců
  • Riziko vzniku požáru / výbuchu

Úplný zákaz kouření tedy může sloužit jako preventivní opatření zaměstnavatele. Na druhou stranu silní kuřáci mohou mít pod vlivem tohoto zákazu abstinenční příznaky, které se projeví na výkonu jejich práce. Tento faktor se také může promítnout do bezpečnosti práce. Druhou variantou je, že budou zákaz porušovat, což opět může vést k rizikovým situacím.

Kompromisy v kouření

Pokud kouření nechcete absolutně zakázat, můžete pro své zaměstnance vytvořit například kuřárnu buď ve venkovním prostoru, nebo v prostoru mimo nekuřáky s dobrým odvětráváním místnosti a vytvořit omezený počet a dobu kuřáckých přestávek.

Více najdete v článku: Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky na pracovišti. nebo Co patří mezi nejčastější příčiny vzniku požárů?

Chraňte sebe i svůj majetek a ošetřete si toto v rámci BOZP dokumentace!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

KOUŘENÍ

Bezpečnost práce na pracovišti. Jak efektivně snížit hrozící rizika?
Školení protipožární ochrany
Provozujete hotel? Tyhle základní doporučení požární ochrany platí i pro vás!

Související články:

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Povinnost posoudit požární nebezpečí a začlenit svou podnikatelskou činnost do jedné ze tří kategorií podle míry nebezpečí se vztahuje na právnické a podnikající fyzické osoby, ale také …

Jak posoudit požární nebezpečí na pracovišti?

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Na jedné z kontrol u našeho klienta narazil technik na chybu v dokumentaci, která se může zdát jako maličkost. Jedná se ale o závadu, která je rozhodně nezanedbatelná. V kategorizace …

Názvy pracovních pozic jsou nezanedbatelné!

Chci informační schůzku