Nezapomínejte směrnice aktualizovat, i za tento nedostatek hrozí pokuta

Po nahlášení kontroly si naši klienti obvykle ihned zavolají na pomoc technika BOZP a PO. Ten k nim přijede před samotnou inspekcí, aby zajistil, že budou všechny směrnice aktuální a chyby a závady klient odstranil včas. Jak dopadla prověrka u klienta, který vyrábí elektromotory?

Směrnice se stále mění a je nutná jejich aktualizace

Nejdříve se technik zaměřil na veškerou dokumentaci, při jejíž kontrole zjistil, že poslední aktualizace směrnic proběhla v roce 2020. Protože od té doby proběhlo mnoho změn, postaral se technik o to, aby byly klientovi aktualizované směrnice od Extérie dodány včas.

Právě neaktuální dokumentace je jednou z častých chyb ve všech různých firmách a podnicích. Většinou si klienti základní dokumentaci, založí ji do archivu a nadále se o ni nestarají. Podle § 102 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, je zaměstnavatel povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě toho pak vyhledává a hodnotí potenciální bezpečnostní rizika a přijímá opatření k jejich eliminaci. Každou kontrolu bezpečnosti práce, kontrolu rizik, nové bezpečnostní opatření nebo odstraněné riziko tedy vždy zaznamenejte do do dokumentace BOZP a pravidelně ji tím aktualizujte.

Přečtěte si také: Kategorizace prací jako povinnost každého zaměstnavatele.

Dále technik prošel kategorizaci prací, kterou měl klient v pořádku a byla také schválená hygienou. Zaměstnance v dílně mají v kategorii 2, tedy nelze u nich vyloučit poškození zdraví vlivem fyzické zátěže. Záznamy o pravidelných lékařských prohlídkách byly také v pořádku.

EXTÉRIA se vám o aktuální dokumentaci postará

Na následné kontrole Oblastního inspektorátu práce byla již dokumentace zcela v pořádku. EXTÉRIA dodala klientovi všechny aktuální směrnice, a tak se celá kontrola obešla bez sankcí a výhrad.

Vyhněte se nepříjemnému překvapení, až se vám ozve nečekaná kontrola a zajistěte si bezpečnost práce na vašem pracovišti včas. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která je odborníkem na oblast BOZP a PO již více než 10 let. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a předejděte tak vysokým pokutám.

Mohlo by vás také zajímat:

Kontroly a chybějící poskytovatel pracovnělékařských služeb
Nejčastější chyby v dokumentaci BOZP, kterých se zaměstnavatelé dopouštějí. Víte, čemu se vyvarovat? Část první
Dokumentace BOZP, směrnice BOZP, řád skladu, seznámení s riziky na stavbě …

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku