Kontroly a chybějící poskytovatel pracovnělékařských služeb

Při nahlášených kontrolách si klienti společnosti EXTÉRIA obvykle volají na pomoc technika BOZP a PO. Ten po příjezdu na místo často zjistí, že klient nemá mimo jiné sjednaného poskytovatele pracovnělékařských služeb.

O koho se jedná?

Poskytovatelem pracovnělékařských služeb je poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství. Zajistit poskytování pracovnělékařských služeb pro zaměstnance je zákonná povinnost uložena všem zaměstnavatelům, bez ohledu na jejich velikost, formu nebo oblast činnosti. Pracovnělékařskými službami jsou pak takové zdravotní služby, které zahrnují hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví, provádění pracovnělékařských preventivních prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

Jaké druhy lékařských prohlídek existují?

Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, § 9 odst. 1 zmiňuje pět druhů pracovnělékařských prohlídek, kterými jsou:

  • Vstupní prohlídka,
  • Periodická,
  • Mimořádná,
  • Výstupní,
  • Následná

Povinnost zajistit tyto prohlídky platí pro všechny zaměstnavatele v České republice.

Jaké hrozí sankce?

V případě, že zaměstnavatel nepošle nově nastupujícího pracovníka na vstupní lékařskou prohlídku, dopouští se přestupku, za který mu hrozí pokuta od inspektorátu práce až do výše dvou milionů korun. Při zařazování zaměstnanců k práci je totiž každý zaměstnavatel povinen postupovat na základě lékařských posudků o jejich zdravotní způsobilosti. Pokud neexistuje lékařský posudek, nemůže zaměstnavatel zařadit pracovníka do správné kategorie prací. Uchazeč o zaměstnání je tedy považován za zdravotně nezpůsobilého k výkonu práce a zaměstnavatel nesmí takovému zaměstnanci přidělit práci.

Podle zákona č. 202/2017 Sb., o specifických zdravotních službách, musí mít zaměstnavatel uzavřenou písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s lékařem nebo zdravotnickým zařízením. V opačném případě mu hrozí pokuta až 1 milion korun.

Vyhněte se pokutám

Vyhněte se nepříjemnému překvapení, až se vám ozve nečekaná kontrola a zajistěte si bezpečnost práce na vašem pracovišti včas. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která je odborníkem na oblast BOZP a PO již více než 10 let. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a předejděte tak vysokým pokutám.

Další reference klientů EXTÉRIE a tipy ohledně BOZP, které by vás mohly zajímat:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku