Přestávky na jídlo a bezpečnostní přestávky nejsou to samé. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je zákonem stanovená povinnost a týká se firem i podnikatelů. Dodržovat zásady bezpečnosti práce tak musí všichni, od drobných živnostníků přes střední firmy až po nadnárodní korporace.

Jedním z bezpečnostních předpisů je mimo jiné také poskytování a dodržování přestávek pro zaměstnance. Existují dva druhy těchto přestávek. Řeč je o klasických přestávkách na občerstvení a bezpečnostních přestávkách. Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Není přestávka jako přestávka

Přestávku na jídlo a oddech upravuje § 88 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Ten stanovuje, že maximálně po šesti hodinách nepřetržité práce je zaměstnavatel povinný poskytnout v práci svému zaměstnanci přestávku na jídlo a oddech, a to v délce trvání nejméně 30 minut. V případě, že se jedná o mladistvého zaměstnance, se tato doba zkracuje na 4,5 hodiny nepřetržité práce. Po této době vzniká zaměstnanci nárok na přestávku.

V případě, že zaměstnanec vykonává práci, kterou nemůže přerušit, musí mu zaměstnavatel i bez přerušení provozu zajistit přestávky na jídlo a oddech. Tato přiměřená doba na jídlo a oddech je placená, protože je součástí pracovní doby a zaměstnanec ji využívá bez přerušení práce.

Nezapomeňte také na to, že přestávky na jídlo a oddech se neposkytují na začátku a konci pracovní doby. Zároveň se také oproti přiměřené době na jídlo a oddech nezapočítávají do pracovní doby.

Bezpečnostní přestávky

Kromě přestávek na jídlo a oddech existují také přestávky bezpečnostní. S těmi se může setkat zaměstnanec pracující:

  • S rizikovými a nebezpečnými faktory (chemikálie, vysoká prašnost, nebezpečný odpad, infekční prostředí)
  • V prostředí, ve kterém čelí velké psychické nebo fyzické zátěži (práce v teple či chladu, práce v nepřirozené poloze, monotónní a neustále se opakující práce, práce ve výškách, zraková zátěž při výkonu práce apod.)
  • Jako řidič dopravního prostředku nebo jako člen posádky vrtulníku či letadla

Pokud charakter práce neumožňuje zaměstnavateli odstranit jednotvárnénáročné činnosti nebo činnosti, které jednostranně zatěžují organismus zaměstnance, musí se přerušovat právě těmito bezpečnostními přestávkami, na které má každý zaměstnanec nárok. Podle zvláštních právních předpisů se pak tyto bezpečnostní přestávky započítávají do pracovní doby.

Nezapomeňte také na to, že přestávky na jídlo a oddech a bezpečnostní přestávky se musí evidovat. V opačném případě totiž hrozí zaměstnavateli vysoké pokuty od příslušného inspektorátu práce za porušení podmínek vyplývajících z bezpečnosti práce.

Přečtěte si další aktuality ze světa BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku