Report z úspěšné kontroly KHS u našeho klienta

Na začátku února se technik Extérie účastnil kontroly KHS u společnosti, která se zabývá řešením dopravních nehod a souvisejících pojistných událostí. Dále také společnost provozuje autoservis. Jak kontrola KHS dopadla tentokrát? Máme pro vás report z velmi úspěšné kontroly!

Na předkontrole náš technik s panem jednatelem probral veškeré náležitosti dle seznamu, který mu před kontrolou poskytla paní inspektorka. Dle seznamu požadovaných dokumentů, bylo patrné, co přesně bude chtít inspekce během kontroly vidět.

Technik se tedy zaměřil na kategorizaci prací, kterou má společnost vypracovanou a poslanou na KHS. Bylo provedeno měření hluku a vibrací pro pozici automechanika. Dále zkontroloval osnovy školení a naši dokumentaci BOZP, u které ještě Extéria zajistila náležitou aktualizaci.

Na co se kontrola zaměřila?

V den kontroly přijel technik Extérie na pracoviště dříve, aby ještě jednou vše prošel, poté už přijela i samotná inspekce. Jako první paní inspektorku zajímaly podklady související s kategorizací prací. Požádala také o naskenování protokolů z měření a časových snímků s rozpisem práce automechaniků. Dále se ptala na počty pracovníků a jejich pracovní pozice. Kategorizace prací se obešla bez větších nedostatků.

Následně chtěla paní inspektorka doložit některé ze směrnic, jako byla směrnice pro organizaci BOZP, směrnice pro OOPP, evidence výdeje OOPP, vyhodnocení pracovních rizik apod. V naší dokumentaci nenašla žádné nedostatky. Dále chtěla vidět osnovy školení pro vstupní a periodické. Osnovy byly v pořádku, jen na některých chyběly podpisy proškolených zaměstnanců. Tohle je příkladem toho, že co není na papíře, jako by nebylo. Přestože zaměstnanci proškolení byli, nepodepsali se na prezenční listiny, a tím pádem se nedá školení přímo dokázat.

Následovala kontrola pracoviště. Předmětem kontroly byla hlavně zařízení pro zaměstnance, jako jsou šatny, toalety, místnost pro odpočinek apod. Paní inspektorku zajímalo zejména osvětlení, vytápění a větrání, což se obešlo bez nedostatků.

Pochvala na závěr

Na závěr proběhlo shrnutí celé kontroly a následně paní inspektorka odešla. Technik s panem jednatelem jsme ještě probrali dokumenty, které je potřeba doposlat. Pan jednatel byl velmi spokojen nejen s prací našeho technika, ale i s celkovými službami Extérie.

S námi se kontrol bát nemusíte!

Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Garantujeme 100% úspěšnost během zástupu na kontrolách ze strany státních kontrolních úřadů! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709, a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtěte si také:

Zámečnická firma pod drobnohledem OIP
Proč je označení regálů na pracovišti tak důležité?
Rizikový hluk na pracovišti

Související články:

Nedostatky lékárničky odhalené včas

Nedávno proběhla jedna z dalších plánovaných kontrol KHS u klienta, jehož společnost se zabývá výrobou a dodávkou spirál, filamentů, odpařovacích zdrojů, a hliníkových háčků. Proběhla kontrola dokumentace, obsah lékárničky …

Nedostatky lékárničky odhalené včas

Chci informační schůzku