Roční prověrka BOZP odhalila častou chybu, které se klienti dopouštějí

Při provádění bezpečnostní prověrky u klienta na pracovišti si technik společnosti EXTÉRIA všiml, že klient má zamezený přístup k hasicímu přístroji. Už na první pohled bylo jasné, že dílna, ve které se provádějí kovoobráběcí práce, by rozhodně uvítala více prostoru. Na nedostatek místa doplatil právě jeden z hasicích přístrojů, který byl schovaný za kovovými předměty. Technik BOZP klienta proto ihned upozornil na vyhlášku o požární prevenci č. 246/2011 § 3 odst. 2, která zmiňuje, že hasicí přístroje se umisťují tak, aby byly snadno viditelné a volně přístupné.

Dále vyhláška o požární prevenci uvádí, že: „Je-li to nezbytné (např. z provozních důvodů), lze hasicí přístroje umístit i do skrytých prostor. V případech, kdy je omezena nebo ztížena orientace osob z hlediska rozmístění hasicích přístrojů (např. v nepřehledných, rozlehlých nebo skrytých prostorách) se k označení umístění hasicích přístrojů použije příslušná požární značka umístěná na viditelném místě.“

V tomto případě však nelze situaci u klienta vyřešit tím, že se poblíž hasicího přístroje umístí požární značka. Je proto potřeba zajistit volný přístup k hasicímu přístroji a postarat se, aby tomu tak bylo i v budoucnu.

Časté chyby klientů

Technik BOZP a PO se při školeních a kontrolách u svých klientů často setkává také se situacemi, kdy požární hasicí přístroj není uchycený, je špatně zajištěný nebo bývá zaskládaný materiálem a není tak možné se k němu dostat. Tím však klienti velmi riskují, protože v případě vzniku požáru je právě rychlý přístup k hasicímu přístroji často rozhodující.

Mějte své pracoviště bezpečné

Neopakujte ty stejné chyby jako ostatní a přenechejte problematiku BOZP a PO odborníkům. Kontaktujte firmu EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709, která se o bezpečnost na vašem pracovišti postará za vás.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku