Pořádek a čistota na pracovišti jsou z hlediska BOZP klíčové

Udržovat čistotu a pořádek na pracovištích, obzvlášť pak ve výrobních provozech, představuje pro spoustu zaměstnavatelů Achillovou patu. A právě na ni se kontroly často zaměřují. Důvod je prostý. Tam, kde je nepořádek je také vyšší pravděpodobnost, že dojde k úrazu, ke vzniku požáru, nebo že nepořádek přenos požáru po pracovišti usnadní. Technici společnosti EXTÉRIA navíc své klienty při kontrolách upozorňují na to, že čisté a uklizené pracoviště má pozitivní vliv na psychiku zaměstnanců. Navíc také zvyšuje jejich celkovou produktivitu práce.

Právě s velmi špatným stavem pracoviště z hlediska udržování pořádku a čistoty se setkal technik BOZP a PO u jednoho ze svých klientů. Firma zabývající se prodejem použitých náhradních dílů z aut a výkupem havarovaných vozů měla na svém pracovišti nepřeberné množství součástek. Bylo proto takřka nemožné rozpoznat, co je určeno k prodeji a co už patří do kontejneru.

Legislativa hovoří jasně

V § 2 zákonu č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou jasně stanoveny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, které je zaměstnavatel povinen zajistit. V uvedeném zákoně jsou pak dále rozepsané také specifikace pro jednotlivé provozy.

Důležité je však zmínit, že za udržování čistoty a pořádku na pracovišti nezodpovídá pouze zaměstnavatel, ale také samotní zaměstnanci. Ti by se měli snažit udržovat své pracoviště vždy uklizené a v čistotě, aby bylo pro všechny pracovníky zcela bezpečné. Spolupráce zaměstnavatele se zaměstnanci je proto klíčová i v této oblasti.

Přečtěte si další zkušenosti klientů společnosti EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku