Krajská hygienická stanice navštívila předního evropského dodavatele autodílů

Kontrola z krajské hygienické stanice navštívila klienta, který je dodavatelem autodílů. Má tedy pouze sklad a jako firma nic nevyrábí. Úklidové práce klientovi provádí externí firma. Kontrola byla nahlášená na 10:30 hod., ovšem paní inspektorky z KHS dorazily o hodinu dřív. Kontrola tedy začala již 9:30 hodin.

Majitel firmy prošel s inspektorkami z KHS všechny prostory pracoviště. Při prohlídce objektu kontrola nenarazila na žádné závažné nedostatky a neměla tak větší připomínky. Technička společnosti EXTÉRIA mezitím s paní jednatelkou společnosti doplnila potřebnou dokumentaci BOZP v zasedací místnosti, kde ji následně inspektorkám z KHS předložila hotovou.

Předmět kontroly

Jednalo se o rutinní kontrolu, během které byl provedený zápis bez větších závad či nedostatků. Inspektorky si pouze vyžádaly aktualizaci kategorizaci prací, protože firma měla kancelářské pozice zařazené v druhé kategorii kvůli psychické zátěži. Paní jednatelka firmy proto předložila kategorizaci prací, osnovy školení, obsah lékárničky, hodnocení rizik, směrnici OOPP a karty výdeje OOPP.

Po kontrole pracoviště inspektorky zhodnotily, že vše proběhlo v pořádku a bez závad. Neměly tak žádné námitky a ani dokumentaci nezkoumaly příliš podrobně.

Mějte BOZP a PO v pořádku

Nepodceňujte bezpečnost práce na vašem pracovišti. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která se specializuje na oblast BOZP a PO. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a buďte na kontrolu připraveni.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku