Rubrika: Slovník pojmů BOZP

Nemoc z povolání a BOZP

Nařízení vlády č. 290/1995 Sb., „Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání.Nemocí z povolání se rozumí též …

Nemoc z povolání a BOZP

Obsluha zařízení

Obsluha zařízení znamená seznámení zaměstnance se strojem, který používá při výkonu svého povolání.

Obsluha zařízení

Ochranné zařízení

Mechanické, elektrické, elektronické nebo jiné obdobné zařízení sloužící k bezpečnosti a ochraně života a zdraví zaměstnanců.

Ochranné zařízení

OIP – Oblastní Inspektorát práce

Oblastní Inspektorát Práce. Provádí kontrolu nad dodržováním platné legislativy v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci u zaměstnavatelů a OSVČ. Na kontroly chodí Inspektoři, kteří jsou oprávnění udělovat sankce …

OIP – Oblastní Inspektorát práce

ON (Ochranné Nápoje)

Podmínky stanovující povinnost poskytovat zdarma ochranné nápoje zaměstnancům jsou stanoveny podrobně v nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Ochranné nápoje je povinen poskytovat zaměstnavatel svým zaměstnancům v letních měsících.

ON (Ochranné Nápoje)

OOPP (Osobní Ochranné Pracovní Prostředky)

Nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. 

OOPP (Osobní Ochranné Pracovní Prostředky)

PČR

Policie České Republiky.

PČR

Posouzení rizika v BOZP

Hlavním cílem hodnocení pracovních rizik je chránit zdraví a bezpečnost zaměstnanců. Jejich vyhledávání na pracovišti zaměstnavatele provádí osoba odborně způsobilá v prevenci rizik, dle zákona.

Posouzení rizika v BOZP

Chci informační schůzku