Bezpečnost na staveništi se nevyplácí podceňovat

Při stavbě budovy hraje prim především bezpečnost všech, kteří se na staveništi pohybují. Zranění a smrtelné pracovní úrazy osob jsou bohužel příliš časté na to, abychom je lehkovážně přehlíželi. Na co tedy pamatovat?

Zajistěte bezpečný provoz na staveništi  

Důležitá je správná organizace samotného pracoviště, která je v zájmu nejen hlavního investora, ale také samotných zaměstnanců. Proto musí být prostor, kde práce probíhají, řádně zabezpečený a označený např. výstražnými cedulemi. Zapomínat by se nemělo ani na výšku plotu, umístěného kolem stanoviště. Ten by měl být vysoký minimálně 1,5 metru. Navíc pokud hrozí pád stavebního materiálu nebo nářadí z lešení, musí být plot vysoký minimálně z 1/10 výšky celé stavby.

Bezpečnost zaměstnanců je na prvním místě

Zaměstnanci, pracující na staveništi, musí být řádně proškoleni a seznámeni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kromě toho jsou povinni pravidelně používat osobní ochranné pracovní prostředky, jako jsou rukavice, chrániče sluchu, bezpečnostní obuv, ochranné brýle nebo speciální oděv na ochranu pokožky. Zaměstnanci musí také absolvovat vstupní a pravidelné lékařské prohlídky. Vliv na bezpečnost zaměstnanců má také stav strojů a technických zařízení. Zejména pak lešení a zařízení pro práci ve výškách musí splňovat všechny bezpečnostní požadavky.

Na co byste neměli zapomenout?

Všechna místa, kde hrozí pád předmětů nebo může dojít k ohrožení zdraví či života člověka, označte jako nebezpečné zóny. Materiál na staveništi zajistěte proti případnému poškození či krádeži. Mějte na paměti také pravidla pro skladování stavebních materiálů. Například cement skladujte v pytlích, kovové materiály na uzavřených a suchých místech a barvy sušte mimo dosah slunečních paprsků.

Máte BOZP a PO v pořádku?

Nelamte si se zákonnou povinností BOZP a PO hlavu a přenechte ji odborníkům. Firma EXTÉRIA se o vše postará za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku