BOZP a pokuty Inspektorátu práce za neumístění lékárničky na pracovišti zaměstnavatele

Může dostat zaměstnavatel pokutu za neumístění lékárničky na pracovišti ?

Toto upravuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého je zaměstnavatel povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

V případech, kdy Inspektorát práce nebo Krajská hygienická stanice udělili pokutu na základě § 92h odst. 3 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, se jednalo o absenci lékárničky první pomoci na pracovišti zcela. Zaměstnavatel neumístil lékárničku na pracovišti a tím došlo k porušení zákona. 

Přestupky na úseku ochrany zdraví při práci BOZP a zajištění pracovnělékařských služeb:

(9) Za přestupek lze uložit pokutu do

b) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), d) nebo e), odstavce 3 písm. a) nebo b), odstavce 4 písm. e), f), h), i), j), k), l), m), p) nebo r) nebo odstavce 6,

(zdroj: bozpinfo, zakonyprolidi)

 

EXTÉRIA MARKET  pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí. Poradíme Vám na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Oblastní inspektoráty práce i v době nouzového stavu provádějí kontrolní činnost u firem

BOZP jako součást ochrany zdraví zaměstnanců na pracovištích v době pandemie covid-19

KORONAVIRUS a školení zaměstnanců a dobrovolníků z BOZP

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR

 

Související články:

Jak poznáte, že vám hrozí syndrom vyhoření?

Únava, vyčerpání, ztráta motivace a chuti do života. Pokud vám jsou tyto problémy povědomé, zpozorněte. Jedná se totiž o první varovné signály, které mohou předvídat syndrom vyhoření. …

Jak poznáte, že vám hrozí syndrom vyhoření?

Chci informační schůzku