Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti. Doporučení pro zaměstnavatele vydané MZČR

Jak se bránit šíření COVID-19 na vašem pracovišti

Níže uvedená opatření (bez významných nákladů) mohou pomoci omezit šíření infekcí na vašem pracovišti. Tato opatření je vhodné začít používat hned, tedy ještě před výskytem COVID-19 ve Vašem okolí. Mohou tím být ušetřeny nemalé náklady v souvislosti s případným výskytem COVID-19.

1) Ujistěte se, že vaše pracoviště jsou čistá a hygienická
• Povrchy (např. stoly, židle) a předměty (např. telefony, klávesnice) musí být pravidelně ošetřeny
dezinfekčním prostředkem
• Proč? Protože kontaminace povrchů, kterých se zaměstnanci a zákazníci dotýkají, je jedna z hlavních
způsobů šíření různých infekcí, včetně COVID-19

2) Připomínejte všem osobám na pracovišti, aby si pravidelně a důkladně myli ruce mýdlem a používali
vhodnou desinfekci.
• Umístěte dezinfekční dávkovače rukou na viditelná místa na pracovišti. Ujistěte se, že jsou tyto
zásobníky pravidelně doplňovány
• Propagujte mytí rukou prostřednictvím plakátů (příklad:)

Informujte zaměstnance o těchto opatřeních také dalšími komunikačními kanály, např. na intranetu, informace na poradách:

• ujistěte se, že všechny osoby na Vašem pracovišti mají možnost umývat si pravidelně ruce
• Proč? Protože mytí zabíjí virus na vašich rukou a zabraňuje šíření COVID-19
3) Zajistěte respirační hygienu na Vašem pracovišti
Osoby s respiračními příznaky (kašel, kýchání) mají dodržovat následující opatření:
• Zakrývat si nos a ústa jednorázovým kapesníkem nebo ústenkou při kašli a kýchání
• Použité ochranné prostředky ihned po použití likvidovat, pokud možno co nejdříve provést hygienu
rukou
• Zajistěte na pracovišti jednorázové papírové kapesníky a uzavíratelné koše.
• Proč? Protože dobrá dýchací hygiena brání šíření COVID-19
4) Sledujte aktuální informace a doporučení ke služebním cestám zaměstnancům na webu www.mzcr.cz
a www.mzv.cz
5) Informujte své zaměstnance, dodavatele a zákazníky, že pokud zaznamenají příznaky podobné COVID19, ale také mírný kašel nebo zvýšená teplota (37,3 ° C nebo více) musí zůstat doma. Měli by také zůstat doma (nebo pracovat z domova), pokud užili lék na snížení teploty, jako je paracetamol / acetaminofen, ibuprofen nebo aspirin, které mohou dočasně potlačit příznaky infekce COVID-19
6) Zaměstnancům je nutné zdůrazňovat, že musí zůstat doma i když mají jen mírné příznaky (může se jednat
o COVID-19)

Zapamatujte si
Nyní je správný čas se připravit na COVID-19. Jednoduchá preventivní opatření a plánování mohou mít velký význam.
Dobrá příprava pomůže ochránit vaše zaměstnance a vaše podnikání.

Jak zůstat informován:
www.mzcr.cz
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Rady a pokyny WHO ohledně COVID-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.epi-win.com/
SZÚ- http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

zdroj: Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Kontaktujete profesionální firmu Extéria pro zajištění služeb pro oblast bezpečnosti práce (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí na telefonu: 558 273 577, nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria. Pak Vás žádná kontrola nepřekvapí, vždy Vás zastoupíme!

Přečtěte si více o EXTÉRIA MARKET a novinkách v oblasti BOZP a PO:

Na koho se budou zaměřovat kontrolní akce OIP v tomto roce?

Nouzové osvětlení

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

BOZP a zákonné požadavky při obsluze stavebního stroje.

 

Související články:

Nastává Evropský týden BOZP!

Každý rok se v říjnu koná takzvaný Evropský týden BOZP, který je pořádán Evropskou agenturou pro BOZP. Během tohoto týdne se napříč EU pořádají nejrůznější osvětové …

Nastává Evropský týden BOZP!

Chci informační schůzku