Nouzové osvětlení

Nouzové osvětlení v protipožární ochraně

Nouzové osvětlení se zřizuje pro použití v případě selhání normálního osvětlení, je proto napájeno ze zdroje nezávislého na zdroji, který napájí normální osvětlení.

Tím, že nouzové osvětlení je podle vyhlášky č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) požárně bezpečnostním zařízením, se jeho důležitost a vazba na případnou nezkolaudovatelnost objektu značně zvýšila a hrozí velké sankce ze strany HZS.

Nouzové únikové osvětlení

Pro zajištění viditelnosti při evakuaci se osvětlení požaduje v celém prostoru. V této normě je toto doporučení splněno montáží svítidel do výšky alespoň 2 m na podlahou. Značky, jež jsou na všech východech a podél únikových cest určeny k použití ve stavu nouze, musí být osvětleny, aby jednoznačně ukazovaly cestu úniku k bezpečnému místu.

Tam, kde není možný přímý pohled na únikový východ, musí být zajištěna osvětlená směrová značka (nebo série značek) tak, aby se usnadnil postup směrem k nouzovému východu.

Svítidlo nouzového osvětlení splňující požadavky EN 60589-2-22 musí být umístěno tak, aby zajistilo dostatečnou osvětlenost v blízkosti každých únikových dveří a v místech, kde je nezbytné zdůraznit možné nebezpečí nebo bezpečnostní zařízení.

Místa, která musí být zdůrazněna:

 1. každé dveře určené pro nouzový východ;
 2. v blízkosti (viz poznámka) schodiště tak, aby každá řada schodů byla osvětlena přímým světlem;
 3. v blízkosti (viz poznámka) každé jiné změny úrovně;
 4. nařízené únikové východy a bezpečnostní značky;
 5. při každé změně směru;
 6. při každém křížení chodeb;
 7. vně a v blízkosti každého konečného východu;
  (JH: i vně, tj. venku mimo objekt! Je to proto, aby lidé neutíkali do tmy.)
 8. v blízkosti (viz poznámka) každého místa první pomoci;
 9. v blízkosti (viz poznámka) každého hasicího prostředku a požárního hlásiče.

Kontroluje HZS odbor prevence a za nedodržení zákonných podmínek hrozí pokuta již od 500 000 Kč.

Ochráníme i Vaše podnikání před sankcemi, kontaktujte nejbližší pobočky EXTÉRIA MARKET ve Vašem městě v rámci ČR nebo SR a my Vám poradíme a představíme možnou spolupráci při řešení zákonné povinnosti BOZP, požární ochrany a životního prostředí.

Pro více informací volejte na telefon: 558 273 577 nebo e-mail: recepce@machrovinky.cz/exteria

Přečtěte si více o novinkách v BOZP a požární ochraně:

https://www.exteria.cz/hasici-pristroje-bez-pravidelne-kontroly-hrozi-pokuta-az-250-tisic-korun/

Pokuty od hasičů aneb „Když to nejde po dobrém“

https://www.exteria.cz/bozp-bezpecnost-prace-jak-spravne-pridelovat-ochranne-pracovni-prostredky-oopp/

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Povinnosti zaměstnavatelů na úseku BOZP (bezpečnosti práce)

Recenze a zkušenost klienta z Mateřské Školky z okresu Nový Jičín

Kdo zodpovídá za BOZP – bezpečnost práce na pracovišti? Zaměstnanec, zaměstnavatel nebo majitel firmy?

 

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku