Recenze a zkušenosti klienta v kovoobrábění a CNC strojů při kontrole Inspektorátu práce

Společnost, která se zabývá zámečnickou výrobou a kovoobráběním se nahlásila kontrola z Inspektorátu práce. Zahájení kontroly proběhlo v kanceláři paní jednatelky. Přišli dva inspektoři lehce po 8 hodině a zahájili kontrolu.

U kontroly byla přítomna technička BOZP ze společnosti Extéria se zpracovanou komplexní dokumentací k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Obecně lze říci, že prověrky BOZPdokumentace k BOZP jsou nejdůležitějšími povinnostmi pro všechny zaměstnavatele, kteří mají více jak jednoho zaměstnance. Pokud byste tuto oblast zanedbali a navštívila vás kontrola Inspektorátu bezpečnosti práce, mohla by se vám jejich návštěva pěkně prodražit. Pokuty za závažné porušení zákoníku se mohou vyšplhat až k 2 000 000 Kč, dle zákona o inspekci práce č. 251/2005 Sb.

Pokud neposkytnete inspektorům dostatečnou součinnost při kontrole nebo odmítnete na výzvu osobní návštěvu úřadu inspekce práce, může vám být udělena pokuta až 200 000 Kč, dle zákona č. 251/2005 Sb.

Inspektoři šli nejprve do provozu (brusírny), kde kontrolovali každý stroj. U každého stroje každý inspektor zastavil na hrozně dlouhou dobu, všechno kontrolovali, dokonce mluvili se zaměstnanci. Dále kontrolovali zda má každý stroj seznámení s návodem na obsluhu nebo MPBP tedy Místní provozní bezpečnostní předpis a zda je s tímto předpisem seznámen zaměstnanec. Kontrola klempírny, kde se kontrolovala bruska a zda jsou označeny šipky směry otáčení. Kontrola se zaměřila i na el. revize u strojů. U schodu kontrolovali zda je první a poslední schod označen bezpečnostním šrafováním a zda jsou vyznačeny únikové cesty bezpečnostnímu tabulkami.

Inspektoři přešli do kanceláře a začali kontrolovat povinnou dokumentaci k BOZP. První směrnici kterou chtěli vidět je směrnice na výdej OOPP a karty vyhodnocení pracovních rizik pro OOPP. Dále kontrolovali vyhodnocení pracovních rizik u VZV. Kontrola se zaměřila na osnovy školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců. Také chtěli vidět zápis z pravidelné roční prověrky BOZP od bezpečnostního technika kterou jim technička Extérie předložila.

Den před samotnou kontrolou byla technička BOZP Extéria u nás na firmě a prováděla kontrolu pracoviště a po té provedla kontrolu dokumentace. A v den kontroly technička Extérie mě zastoupila.

Nakonec inspektoři provedli zápis z kontroly, kde uvedli bez závad.

Další zkušenosti klientů se společností Extéria a jejich recenze najdete zde:

Ráda bych jako jednatelka společnosti poskytla společnosti Extéria svou recenzi a mou vlastní zkušenost, kterou mám se společností EXTÉRIA. V první řadě bych chtěla poděkovat techničce EXTÉRIA za profesionální a hlavně odborný přístup po celou dobu kontroly odpovídala na všechny dotazy inspektorů. Nikdy nezaváhala a díky tomu byla kontrola Inspektorátu práce shledána bez jakýkoliv závad. Jsem velmi ráda, že je na trhu profesionální společnost Extéria, která svou práci u klienta dokáže obhájit. Děkuji tohle je má recenze a zkušenost, kterou jsem na vlastní kůžu zažila a mohu jen doporučit firmu Extéria.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku