Lékárnička je alfou omegou každého pracoviště

U namátkových kontrol ze strany OIP či SUIP, které se zaměřují na bezpečnost práce a požární ochranu, je jedním z hlavních bodů kontroly přítomnost lékárničky na pracovišti, její vybavení a doba expirace léků. Ať už se tedy jedná o kancelář či dílnu, na pracovišti musí být vždy k dispozici alespoň jedna plně vybavená lékárnička. To ostatně stanovuje zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Ten konkrétně říká, že pracoviště musí být vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovnělékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Také nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí stanovuje, že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami. 

Povinnosti, které ze zákona vyplývají pro každého zaměstnavatele i podnikatele:

  • Lékárnička nesmí chybět na žádném pracovišti – není důležité, jestli má vaše společnost dva či 500 zaměstnanců. Lékárnička musí být na každém pracovišti, ať už se jedná o výrobní společnost či malé kosmetické studio. Stejně tak není daný ani přesný počet lékárniček. Je pouze stanovené, že pracoviště musí být lékárničkou vybavené. Pokud tedy vlastníte malou administrativní firmu, bude vám stačit jedna lékárnička. V případě několikapatrové budovy by měla být alespoň jedna lékárnička na patro. Ve výrobních provozech by pak měla být jedna lékárnička na jednu halu. Vždy je potřeba v prvé řadě zohlednit charakter pracoviště, jeho velikost a rizikovost.  
  • Obraťte se na odborníka – obsah lékárničky není sice pevně daný, přesto byste se měli nejdřív poradit se svým poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který vám obsah lékárničky pomůže blíže specifikovat. Smluvní lékař totiž dobře zná potenciální rizika vašeho pracoviště a doporučí vám tak vhodné léky a zdravotní pomůcky, které by se ve vaší lékárničce měly objevit.
  • Lékárnička musí být řádně označena – dříve se pro označení lékárničky používal červený kříž na bílém podkladu. Toto značení se však dnes již nepoužívá. Nově se lékárnička označuje bílým křížem v zeleném poli. Pokud se lékárnička nachází např. ve skříni, na recepci, v šuplíku apod., je dobré umístit značení i poblíž místa, kde se nachází (na dveře, skříň či šuplík).

Vyvarujte se častých chyb

Na závěr je potřeba dodat, že spousta zaměstnavatelů se dopouští jedné zásadní chyby, kdy klasickou lékárničku na pracovišti nahradí obyčejnou autolékárničkou, která však rozhodně neplní svůj účel první pomoci. Někteří zaměstnavatelé se zase mylně domnívají, že mít k dispozici pár obvazů a jeden prášek proti bolesti jako vybavení lékárničky pro celou firmu bohatě stačí. To se však velmi pletou. Důležité je také pamatovat na to, že je potřeba, aby všichni zaměstnanci věděli, kde na pracovišti se lékárnička nachází, jak se k ní dostanou a co vše v ní najdou. Zaměstnavatel je pak povinný provádět pravidelnou kontrolu lékárničky, a to minimálně 2x ročně. V případě, že některé léky chybí či jsou po expirační době, pak může rychle reagovat a potřebné léky doplnit či vyměnit za nové.

Přečtěte si další aktuality v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku