Nejčastější nemoci z povolání

Co všechno můžeme zařadit do nemocí z povolání? Na co poté mají zaměstnanci nárok a jak lze těmto nemocem předcházet? V roce 2021 došlo k nárůstu počtu hlášených nemocí z povolání ve všech krajích, jaké onemocnění je to nejčastější?

Jak definujeme nemoc z povolání?

„Nemoci z povolání jsou nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů a akutní otravy vznikající nepříznivým působením chemických látek na zdraví, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Seznam nemocí z povolání tvoří přílohu nařízení vlády č. 290/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ (Státní zdravotní ústav, 2022)

Přečtěte si také: Umíte dobře sedět? Aneb Správná ergonomie.

Nejčastější nemoci z povolání

Obecně se dá říct, že mezi nejčastější faktory, které vedou k nemocem z povolání, patři jednostranné přetěžování, vibrace a prach. Asi vás nepřekvapí, že v rámci nejběžnějších nemocí z povolání se na první místo řadí syndrom karpálního tunelu. Ten může být způsoben činností u počítače, uklízením, hrou na klavír nebo prací se sbíječkou.

V roce 2021 bylo nejvíce nemocí z povolání hlášeno v Moravskoslezském kraji, z toho většinu případů  té době tvořila nákaza covidem-19. Následovaly nemoci způsobené fyzikálními faktory, nejčastěji právě nemoci z přetěžování končetin.

Kdo za nemoc z povolání odpovídá?

Odpovědnost za vnik nemoci z povolání má zaměstnavatel, proto je daná firma také povinná podílet se na úhradě škody daného pracovníka.

Přečtěte si také: Jak je to s BOZP na home office?

Prevence

Každý zaměstnavatel by měl dbát na dodržování pravidel BOZP, které minimalizují rizika úrazu či vzniku nemoci z povolání. Přes to se některým nemocem zkrátka nedá vyhnout kvůli jejich podstatě samé. Syndromu karpálního tunelu můžete předcházet například střídáním zatížení dané ruky, popřípadě lehkými cviky. Při práci s počítačem použijte například ergonomickou podložku na myš.

Mějte BOZP v pořádku

Nepodceňujte zajištění bezpečnosti práce a nečekejte na to, až dojde k pracovnímu úrazu či nemoci z povolání. V případě nedodržování či porušení BOZP vám také hrozí vysoké pokuty. Obraťte se proto na odborníky v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte firmu EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my vám předáme více informací.

Mohlo by vás také zajímat:

Žebříky a s nimi spojené povinnosti v rámci BOZP
Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách
BOZP v administrativě

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku