Co platí pro BOZP v přepravě?

Na dopravce jsou v rámci BOZP kladeny velké nároky, protože se jedná o velmi rizikové odvětví. Především u těch, kteří přepravují osoby nebo chemické a jinak nebezpečné látky, jsou zásady BOZP ještě přísnější. Nepodceňujte je, jedná se přece především o zdraví vašich zaměstnanců a cestujících. Co platí pro BOZP v přepravě?

Možná rizika

Největší riziko samozřejmě představuje dopravní nehoda, která může vést ke zranění většího množství osob při jejich přepravě. Nehoda je problém také u přepravy chemických látek, u nichž může dojít k jejich úniku do okolí.

K nehodě vede často nedodržování předpisů či dopravní signalizace. V některých případech jde také o požití alkoholu nebo jiných omamných látek.

Přečtěte si také: Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách

Bezpečnostní přestávky

Faktorem, který může vést k havárii, je nedodržování povinných přestávek. Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanec nepřekročil maximální dobu řízení, která činí 4,5 hodiny. Po této době musí mít řidič nepřerušenou přestávku nejméně 45 minut. K nedodržování přestávek často dochází u kurýrů či řidičů autobusové dopravy.

Přeprava nebezpečných látek

Ze nebezpečné látky považujeme ty, které při úniku mohou ohrozit životní prostředí a zdraví či život organismů. Silniční přeprava nebezpečných věcí se uskutečňuje podle Evropské dohody o mezinárodní dopravě nebezpečných věcí. Zákon o silniční dopravě dále uvádí, že silniční dopravou je dovoleno přepravovat pouze nebezpečné věci vymezené mezinárodní smlouvou, kterou je ČR vázána. Přeprava jaderných materiálů a radionuklidových zářičů se řídí zvláštními právními předpisy.

Přenechte bezpečnost práce odborníkům

BOZP v přepravě má mnoho pravidel a zásad. Chcete mít jistotu, že máte BOZP a PO zpracované správně? Obraťte se na EXTÉRII, jedničku v poskytování služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a dozvíte se víc.

Mohlo by vás také zajímat:

Druhy hasicích přístrojů
Umíte dobře sedět? Aneb Správná ergonomie.
Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Proč jsou předkontroly důležité?

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku