Inspektor z OIP na prodejně luxusních automobilů. Co vše kontroloval a co byl důvod návštěvy?

Kontrola z Oblastního inspektorátu práce, která se našemu klientovi nahlásila na 25. 8. 2022, byla, dle slov inspektora, z důvodu úrazu v jiné podobné společnosti. Z toho vyplývá, že kontrola se nemusí ohlásit pouze, pokud se stane něco přímo ve vaší společnosti. Může se jednat i o namátkovou preventivní kontrolu. Nedávejte tedy zbytečné důvody k pokutám a mějte vše v pořádku, a to kdykoliv!

Kontrola rizik a OOPP

Klienta zastoupila během kontroly daného kontrolního orgánu naše technička. Kontrola započala vyžádáním certifikátu školení BOZP a PO, který chtěl inspektor, spolu s dokumentem o školení vedoucích pracovníků, okopírovat. Dále se inspektor zaměřil na vyhodnocení rizik na pracovišti, to kompletně prošel a následně taktéž požádal o okopírování. Chtěl vidět i karty zaměstnanců s vedením osobních ochranných pracovních prostředků, jednu z nich si také okopíroval.

Daná společnost, ve které kontrola proběhla, má pronajaté prostory. Z tohoto důvodu chtěl inspektor vidět i nájemní smlouvu. Všechny dokumenty, které si inspektor vyžádal, mu technička poskytla.

Revize elektrických zařízení

Další část kontroly byla zaměřena na revize. Všechny revize, které mají platnost do konce tohoto roku, chtěl inspektor prověřit a žádal o nové revize či termíny jejich budoucího včasného provedení. Zajímal se i o revize velkých strojů, jako je zvedák na auta apod., které se nachází v autodílně. Oboje revizní zprávy, malých elektrozařízení i strojů z dílny, technička opět poskytla a inspektor si je nechal taktéž okopírovat.

Prohlídka dílčích objektů

Kontrola končila prohlídkou jednotlivých prostor a objektů, které ke společnosti náleží. Inspektor si tedy prošel samotný showroom, poté objekt, kde se nachází dílna, klempírna a myčka, či kancelářské prostory.

Kontrola byla, opět dle slov inspektora, úspěšná a bez závad. Spokojen nebyl tedy jen on, ale i klient, kterého jsme na dané kontrole zastoupili.

Obraťte se na specialisty v oboru

Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu

Otevřít si kavárnu neznamená jen dělat dobrou kávu a jednat s hosty. V potravinářství je mnoho povinností, legislativních předpisů a norem, které je třeba dodržovat. Mezi naše klienty patří i několik kaváren a bister, kterých se tyto normy přímo dotýkají. A tak jsme se rozhodli sepsat pár základních doporučení, na které byste v takovém provozu měli myslet.

HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu

Důležitost bezpečnostního značení

Nejen během pravidelných ročních prověrek se naši technici často setkávají s jedním z bezpečnostních nešvarů, a tím je zastavování bezpečnostních prvků či zařízení a zejména jejich neoznačování bezpečnostním značením.

Důležitost bezpečnostního značení

Chci informační schůzku