Inspektor z OIP na prodejně luxusních automobilů. Co vše kontroloval a co byl důvod návštěvy?

Kontrola z Oblastního inspektorátu práce, která se našemu klientovi nahlásila na 25. 8. 2022, byla, dle slov inspektora, z důvodu úrazu v jiné podobné společnosti. Z toho vyplývá, že kontrola se nemusí ohlásit pouze, pokud se stane něco přímo ve vaší společnosti. Může se jednat i o namátkovou preventivní kontrolu. Nedávejte tedy zbytečné důvody k pokutám a mějte vše v pořádku, a to kdykoliv!

Kontrola rizik a OOPP

Klienta zastoupila během kontroly daného kontrolního orgánu naše technička. Kontrola započala vyžádáním certifikátu školení BOZP a PO, který chtěl inspektor, spolu s dokumentem o školení vedoucích pracovníků, okopírovat. Dále se inspektor zaměřil na vyhodnocení rizik na pracovišti, to kompletně prošel a následně taktéž požádal o okopírování. Chtěl vidět i karty zaměstnanců s vedením osobních ochranných pracovních prostředků, jednu z nich si také okopíroval.

Daná společnost, ve které kontrola proběhla, má pronajaté prostory. Z tohoto důvodu chtěl inspektor vidět i nájemní smlouvu. Všechny dokumenty, které si inspektor vyžádal, mu technička poskytla.

Revize elektrických zařízení

Další část kontroly byla zaměřena na revize. Všechny revize, které mají platnost do konce tohoto roku, chtěl inspektor prověřit a žádal o nové revize či termíny jejich budoucího včasného provedení. Zajímal se i o revize velkých strojů, jako je zvedák na auta apod., které se nachází v autodílně. Oboje revizní zprávy, malých elektrozařízení i strojů z dílny, technička opět poskytla a inspektor si je nechal taktéž okopírovat.

Prohlídka dílčích objektů

Kontrola končila prohlídkou jednotlivých prostor a objektů, které ke společnosti náleží. Inspektor si tedy prošel samotný showroom, poté objekt, kde se nachází dílna, klempírna a myčka, či kancelářské prostory.

Kontrola byla, opět dle slov inspektora, úspěšná a bez závad. Spokojen nebyl tedy jen on, ale i klient, kterého jsme na dané kontrole zastoupili.

Obraťte se na specialisty v oboru

Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Lahůdky pod kontrolou

Poté, co se klientovi provozujícího lahůdky nahlásila kontrola KHS, domluvil se s Extérií na předkontrolu. Na předkontrolách naši technici projdou veškerou dokumentaci BOZP i pracoviště a upozorní klienty …

Lahůdky pod kontrolou

Chci informační schůzku