Firmu provozující autolakovnu navštívila kontrola z OIP

Po nahlášení kontroly u klienta EXTÉRIE proběhla ihned konzultace s technikem BOZP a PO s takovým dostatečným časovým předstihem, aby stihl klient dát do termínu kontroly vše do pořádku. Technik EXTÉRIE se držel stanovené osnovy a postupně si prošel veškerou dokumentaci a celé pracoviště klienta. Při kontrole dokumentace narazil na několik nedostatků, jako byly chybějící revizní zprávy, žádná evidence pracovní doby a chybějící kategorizace prací. Na pracovišti pak chyběla lékárnička, nebyly označené spodní hrany vrat a nepoužívaly se předepsané OOPP. Na tyto nedostatky technik klienta důrazně upozornil a požádal ho, aby do stanoveného termínu kontroly všechny závady napravil a potřebné dokumenty aktualizoval.

Konzultace před kontrolou

V naplánovaný den kontroly dorazil technik ke klientovi o něco dříve, aby měl dostatek času aktualizované směrnice zařadit do šanonu, vyřadit ty neplatné, a také mohl zkontrolovat, zda všechny nedostatky byly odstraněny.

Na co se kontrola zaměřila?

Pan inspektor dorazil přesně ve smluvený čas a ihned zahájil kontrolu, která se zaměřila především na vyhrazená zařízení. Nejdříve si inspektor vyžádal dokumentaci, kde ho zajímala nájemní smlouva, zda se na pracovišti stal již někdy pracovní úraz a případně záznam o něm. Poté kontroloval bezpečnostní prověrku z letošního i loňského roku. Jednatele společnosti upozornil na chybějící kategorizaci prací, kterou je potřeba nechat zpracovat a schválit krajskou hygienickou stanicí (KHS). Inspektor také požadoval, aby v dokumentaci byly zavedeny kopie revizí od kotle a elektroinstalace budovy. Jeho pozornosti neunikly ani směrnice OOPP, karty výdeje pro zaměstnance a školící osnovy a jejich obsah z hlediska legislativy. Následovala kontrola pracoviště, kde inspektor upozornil na chybějící štítek u přítomného kotle. Jednatel společnosti však uvedl, že kotel vlastní majitel celé budovy a není tedy zodpovědná osoba.

Závěr z kontroly

Po skončení kontroly pracoviště inspektor konstatoval, že neshledal žádné vážné závady či nedostatky. Jednateli firmy akorát sdělil, že si za 14 dní přijde zkontrolovat doplněné revize kotle a elektroinstalace budovy, které jednatel zajistí od majitele budovy.

Mějte BOZP a PO v pořádku

Ať už vás čeká kontrola či ne, rozhodně byste povinnost BOZP a PO neměli na vašem pracovišti podceňovat. V opačném případě vám hrozí nejen vysoké pokuty, ale navíc bezpečnost vašich zaměstnanců může být vážně ohrožena. Obraťte se proto na firmu EXTÉRIA, která je odborníkem v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku