Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?

Při nedávné kontrole klienta EXTÉRIE si inspektor vyžádal záznamy o průběžných celoročních kontrolách, které se týkají oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Do záznamů se zapisují především informace o kontrolách, které byly na pracovišti provedeny.

Skvělá pomůcka

Povinnost vést a aktualizovat deník kontrol BOZP se vztahuje na všechny zaměstnavatele. Přesto se v praxi technici BOZP často setkávají s tím, že deníky jsou buď prázdné, nebo je vedou pouze technici a zápisy z kontrol pak zpětně doplňují. Je to přitom velká škoda, protože deník kontrol se dá skvěle využít jako jednoduchý přehled pro průběžnou kontrolu vybavení pracoviště či všech provedených oprav. Svůj potenciál však často ztrácí zapadlý někde v šanonu mezi hromadami směrnic.

Využití deníku kontrol v praxi

Jak už bylo řečeno, deník kontrol BOZP se dá využít v mnoha směrech. Často se využívá pro kontrolu pracoviště, konkrétně pro vizuální kontrolu pořádku a čistoty na pracovišti. Dále slouží ke kontrole bezpečnostního značení, a zda nějaká nechybí. Revize se také zaměřují na kontrolu lékárničky, konkrétně na expiraci léků. Obsah lékárničky by měla kontrolovat pověřená osoba 2x ročně.

Deník kontrol BOZP skvěle poslouží také při kontrolách vybavení pracoviště. Může se jednat o stroje, zařízení, žebříky, regály či schůdky. U strojů a zařízení je potřeba dbát kromě samotné funkčnosti také na jejich celkový stav. V návodech výrobců může být ještě blíže specifikována oblast kontrol. U regálů je potřeba zaměřit se na to, zda nejeví známky nějakého poškození, zda jsou všechny správně označeny a nejsou přetěžovány. Přímo k regálům je navíc možné vést protokol o kontrole regálů, kde je samotná oblast kontroly detailněji posuzována.

Poslední oblastí, na kterou se deník kontrol BOZP často zaměřuje, jsou přímo zaměstnanci. Konkrétně pak používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), dodržování bezpečnostních postupů a metod na pracovišti či způsobilost zaměstnanců k jednotlivým pracovním úkonům. I v tomto případě je nutné provádět kontrolu opakovaně, nejlépe co 3 měsíce.

Bez deníku kontrol BOZP ani ránu

Pokud se už tedy rozhodnete dělat pravidelné kontroly, je nutné o každé kontrole provést zápis. V dnešní době se dá deník kontrol BOZP sehnat už téměř v každém papírnictví. Například firma EXTÉRIA ho nabízí ke každé nové dokumentaci již automaticky. Pak už je pouze potřeba, aby si deník kontrol vzal na starost vedoucí pracovník nebo jeho vedením pověřil někoho z řad zaměstnanců.

Přečtěte si další užitečné tipy v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku