Fotovoltaika s ohledem na požární bezpečnost

Zájem o solární fotovoltaické elektrárny vlivem zvyšování cen energií v loňském roce stoupl. Lze říci, že fotovoltaika obecně patří mezi bezpečné technologie s minimem rizik, přes to i zde najdeme určitá požární rizika.

Nejčastější problémy

Každé elektrické zařízení s sebou přináší určitá rizika vzniku požáru a ani fotovoltaické systémy nejsou výjimkou. Nejčastějšími problémy z hlediska požárního rizika jsou u fotovoltaiky chybná instalace (38 %), výrobní vada komponentů (35 %), chyba v projektu FV systému (17 %) a vnější vlivy prostředí (10 %).

(zdroj: Bewertung des Brandrisikos in Photovoltaik-Anlagen und Ertstellung von Sicherheitskonzepten zur Risikominimierung)

Přečtěte si také: Fotovoltaika: jak získat dotace a na co si dát pozor ještě před instalací!

Ačkoliv jsou požáry fotovoltaických elektráren málo četné, můžeme předpokládat, že s jejich rostoucí oblibou toto číslo stoupne. Instalaci fotovoltaiky by vzhledem k bezpečnosti měla provádět oprávněná osoba, která je držitelem osvědčení o profesní kvalifikaci. Právě chybná instalace je nejčastějším důvodem požáru.

Mezi vnější vlivy, které představují pro fotovoltaické elektrárny riziko patří například povětrnostní podmínky či poškození systému zvěří.

Prevence vzniku požáru

Stejně jako u jiných zařízení je u fotovoltaiky pro její bezpečné fungování nutné, aby byla správně navržena, nainstalována a poté udržována.

Pro prevenci vzniku požáru je ve fázi projekce nutné vyhodnocení požárního rizika stavebních konstrukcí, jehož součástí jsou tři zásadní body: požární odolnost konstrukce, třída reakce na oheň a umístění instalace.

Po instalaci byste neměli zapomenout na pravidelnou údržbu a kontrolu fotovoltaických systémů. Cílem údržby je kontrola základních komponentů a v případě poškození i jejich oprava, čímž dochází k prevenci vzniku požáru. Dokumentace o revizích není důležitá jen pro bezpečný provoz zařízení, ale také pro případné řešení problému s pojišťovnou.

Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách
BOZP v administrativě
Psychická zátěž jako nové riziko na pracovišti
Firma na lakování prošla kontrolou OIP díky naší techničce

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku