Firma na lakování prošla kontrolou OIP díky naší techničce

Tentokrát byla naše technička přítomná u kontroly OIP, kterou absolvovala firma na lakování. Jako vždy se dostavila ještě před termínem inspekce na předkontrolu, aby odhalila možné chyby.

Předkontroly odhalí mnoho chyb

Při prohlídce pracoviště na předkontrole narazila naše technička na řadu závad. Nejdříve upozornila na fakt, že v hale, ale i venku před pracovištěm se nachází mnoho plechovek od barev. Všechny by se měly do kontroly uklidit či odvézt. Dále majiteli chybí veškeré bezpečnostní značení. Následně zjistila, že obsah lékárničky je poloprázdný a je třeba jeho doplnění.

Ke konci předkontroly technička zopakovala majiteli všechny chyby a připomenula mu dokumenty, které je potřeba doplnit či opravit.

Přečtěte si také: Proč jsou předkontroly důležité?

Inspektor z OIP

V den kontroly dorazila technička na pracoviště dříve, aby stihla doplnit chybějící značení a podívat se, zda majitel doplnil dokumentaci a další věci, na které ho na předkontrole upozornila.

Po příchodu inspektora mohla kontrola začít. Nejdříve si všichni společně prošli halu, kde zkontroloval auto s hydraulickou rukou, dále potřebné dokumenty, jako jsou doklady k autu, jeřábnický deník a průkaz. Jeřábnický deník byl bohužel zcela prázdný, jelikož zaměstnanec, který ho měl na starost, tuto činnost zanedbával.

Poté se pan inspektor zajímal o plošinu, která je momentálně mimo provoz, ale i přes to k ní má pan majitel všechny požadované dokumenty. Následně si kontrola vybrala tři zaměstnance, u kterých chtěla vidět pracovní smlouvy. Ty byly všechny v pořádku. Problémem byly lékařské prohlídky, protože již byla propadlá perioda, v níž se měli zaměstnanci na prohlídky dostavovat. Pan majitel to vysvětlil tím, že jejich paní doktorka odešla do důchodu a s novou teprve probíhá jednání.

Jaký byl verdikt?

Na závěr pan inspektor dodal, že chyby našel především v papírech, které ovšem neohrožují život zaměstnanců, proto vypsal panu majiteli všechny body, které je potřeba urychleně napravit. Naše technička pak klientovi ještě dopodrobna vše vysvětlila, aby pro příště bylo všechno v nejlepším pořádku. Firma na lakování tedy i díky EXTÉRIE prošla kontrolou OIP.

Nový zákon o vyhrazených technických zařízeních
Zimní údržba a BOZP
Jak zvládnout inspekci bez stresu?
Neprůchodná úniková cesta ve školách a školkách je častým problémem

Související články:

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Lahůdky pod kontrolou

Poté, co se klientovi provozujícího lahůdky nahlásila kontrola KHS, domluvil se s Extérií na předkontrolu. Na předkontrolách naši technici projdou veškerou dokumentaci BOZP i pracoviště a upozorní klienty …

Lahůdky pod kontrolou

Chci informační schůzku