HACCP povinnosti v kavárenském a jiném potravinářském provozu

Otevřít si kavárnu neznamená jen dělat dobrou kávu a jednat s hosty. V potravinářství je mnoho povinností, legislativních předpisů a norem, které je třeba dodržovat. Mezi naše klienty patří i několik kaváren a bister, kterých se tyto normy přímo dotýkají. A tak jsme se rozhodli sepsat pár základních doporučení, na které byste v takovém provozu měli myslet.

Co je systém HACCP

Tato zkratka vychází z anglického „Hazard analysis and critical control points“ a jedná se o seznam kritických bodů v pracovním postupu, které je nutno minimalizovat, aby se zamezilo poškození zdraví spotřebitelů.

Jde tedy o skloubení daných technik činností a postupů, které vycházejí z požadavků praxe a hygienických norem. Tento seznam je vodítkem, jak udržovat čisté a zdravotně nezávadné prostředí a pracovní postupy, a to nejen pro samotné majitelé a pracovníky provozovny a jejich pracovníky, ale i kontrolní orgány.

K čemu tedy slouží

Hlavní úlohou tohoto kontrolního seznamu je tedy zamezení (nebo minimálně minimalizace) vzniku zdravotního poškození zákazníků (strávníků) daného zařízení. A zároveň se jedná i o ochranu nejen těchto zákazníků, ale i samotných provozovatelů v případě následků, které z takového poškození zdraví vyplývají.  

Legislativní souvislosti

Splňování těchto kritických bodů je vyžadováno legislativou, konkrétně Zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů a Nařízením Komise (EU) 2021/382 ze dne 3. března 2021.

Přičemž je velice důležité pamatovat, že odpovědnost za splnění této zákonné povinnosti nese provozovatel daného zařízení!

Neponechávejte to náhodě

Vypracování kompletní dokumentace (nejen) HACCP je náročné a není to jen o tom, najít si vzor na internetu, vytisknout a uložit jej na polici. Je nutné, aby odpovědná osoba navštívila danou provozovnu, vyhodnotila daná rizika, spolu s provozovatelem vyladili procesy tak, aby byly efektivní a zároveň minimalizovali veškerá rizika.

Zároveň je také důležité o těchto krocích obeznámit zaměstnance a pravidelně je (minimálně) jednou ročně proškolovat a případně informovat o nových postupech či aktualizacích. Také je nutné vždy proškolit každého nového zaměstnance.

Sami na to nestačíte? Nevadí, kryjeme vám záda!

Žádný podnikatel nemusí umět všechno, je ale nutné si umět vybrat správného parťáka, který to bude umět za vás. Kontaktujte EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 a věnujte se naplno svému podnikání, vše ostatní uděláme za vás.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku