Úspěšně jsme zastoupili klienta u kontroly OIP. Podnět podala bývalá zaměstnankyně.

Naše technička poskytla zástup klientovi u kontroly ze strany Oblastního inspektorátu práce. Důvodem kontroly byl tentokrát podnět podán jednou bývalou zaměstnankyní. OIP, který tyto podněty prošetřuje, se tedy nahlásil na kontrolu.

Kontrola OIP u klienta vlastnícího divadlo

Klient, u kterého jsme řešili danou kontrolu, je vlastníkem divadla. I takto specifický klient má v oblasti BOZP a PO své povinnosti, které je nutné dodržovat. Stejně jako specifická nařízení, která se ho v rámci dané problematiky týkají. I proto nás oslovil a my jsme mu (nejen) vyhotovili dokumentaci přímo na míru jeho potřebám.

Co inspektora zajímalo

Inspektor, který kontrolu prováděl a který na místo dorazil, se nejprve zajímal o seznam zaměstnanců. Ten mu byl poskytnut a následně došlo i ke kontrole dokumentů zachycujících vyhodnocení pracovních rizik ve společnosti.

Nejvíce ale zajímaly pana inspektora revizní zprávy. Především tedy revizní zpráva elektroinstalace a odstranění závad. Dále jeho pozornosti neunikly ani revizní zprávy hromosvodů a elektrospotřebičů. Veškeré revizní zprávy byly inspektorovi dodány.

Úspěšná kontrola a neopodstatněný podnět

Ke konci kontroly se již inspektor zabýval odpovědnou osobou za provoz elektrických zařízení a procházel dokumentaci ohledně školení vedoucích pracovníků, v neposlední řadě zkontroloval seznam OOPP. Závěrem poučil majitele o úspěšnosti kontroly a podaný podnět shledal neopodstatněným. Po kontrole tedy nebyl spokojen jen inspektor, ale i klient, ředitel Divadla Na Jezerce, Jan Hrušínský.

Nečekejte na udání! Mějte v pořádku vaši BOZP dokumentaci již dnes!

Mějte i vy vše v pořádku během kontrol příslušných státních institucí! Obraťte se na společnost EXTÉRIA a nechte vedení BOZP a PO dokumentace na profesionálech! Nechte se zastoupit během kontrol ze strany státních kontrolních úřadů a šetřete své peníze za zbytečné pokuty! Kontaktujte nás dříve, než bude pozdě na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku