Kontrola z KHS na základě podnětu z nemocnice

Na podzim náš technik navštívil jednoho z našich kleintů, konkrétně pracoviště obce, kde byla naplánována kontrola ze strany KHS. Kontrola získala podnět z fakultní nemocnice, kde byla na vyšetření jedna ze zaměstnankyň, u které se prokázal syndrom karpálního tunelu. Podnět se tedy týkal nemoci z povolání při vykonávané činnosti v rámci úklidu obce a údržby zeleně.

Předkontroly jsou důležité

V rámci předkontroly náš technik pečlivě zkontroloval dokumentaci o pravidelných lékařských prohlídkách a také záznamy o tom, jakou činnost a kdy jednotliví zaměstnanci prováděli. Zaměstnankyně, které se podnět týkal, dle slov nadřízené, prováděla převážně jednoduchou manuální činnost. S většími zařízeními k údržbě zeleně v obci zaměstnankyně nepracuje.

Kategorizace prací

Technikovi bylo ukázáno téměř vše, kromě kategorizace prací. Zaměstnavatelka mylně zaměnila kategorizaci prací za kartu rizik. Na pracovišti dosud nedošlo ke zhodnocení rizik pro zařazení zaměstnanců do kategorií, to se ovšem do kontroly již nestihlo zajistit, ale paní zaměstnavatelka se alespoň spojila s místním Zdravotním ústavem a domluvila si provedení měření rizikových faktorů.

Mohlo by vás zajímat: Kategorizace prací jako povinnost každého zaměstnavatele.

Kontrola KHS

Při samotné inspekci KHS shledala paní inspektorka největší nedostatek právě v chybějící kategorizaci prací. Právě s kategorizací souvisí zhodnocení rizikových faktorů, se kterými by měli být zaměstnanci obeznámení. Náš technik paní inspektorce sdělil, že už je domluvená schůzka se Zdravotním ústavem, který všechna potřebná měření provede.

Jaký byl verdikt?

Následně se paní inspektorka zaměřila na to, jakou práci nejčastěji daná zaměstnankyně prováděla, a vše si pečlivě zapisovala.

Na závěr po zaznění protokolu připomněla inspektorka, aby obec nahlásila stanici doplněné informace o kategorizaci prací u jednotlivých zaměstnanců.

Nemoc z povolání a BOZP
Je vůbec možné dodržovat limity u manipulace s živými břemeny?
Bezpečná práce s elektrickými spotřebiči
Je tolerance kouření elektronických cigaret na pracovišti správná? Čím se liší od běžných cigaret?

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku