Pracovní postupy a bezpečnost práce jdou ruku v ruce

Při kontrolách se technici BOZP a PO často setkávají se situací, kdy klienti společnosti EXTÉRIA vůbec netuší, k čemu slouží pracovní postupy a proč by je na svém pracovišti měli mít i oni. Při častých a nečekaných kontrolách pak zaměstnavatelům za chybějící pracovní postupy hrozí vysoké pokuty.

O čem je vlastně řeč?

Pracovní postupy jsou zvláštní postupy, které slouží k minimalizaci možnosti zranění při plnění přiděleného úkolu. Poskytují zaměstnancům informace, které jim pomohou bezpečně vykonávat pracovní činnosti. Tyto postupy pomáhají také při školení a orientaci nových zaměstnanců v rizicích, která jsou s jejich prací spojená. Součástí pracovních postupů jsou otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečné pracovní postupy a zakázané činnosti a manipulace tak, aby se předešlo poškození zdraví a životů fyzických osob při práci.

Pracovní postupy jsou úzce spjaty také s organizací práce. Ta v základním rozsahu stanovuje pracovní postupy u jednotlivých činností. Jejich podstata vychází z § 5 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., který říká, že zaměstnavatel je povinen organizovat práci a určit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti. Při jakékoliv změně, která nečekaně nastane, je zaměstnavatel povinen všechny své zaměstnance v přiměřeném rozsahu proškolit. Důraz by měl klást především na možná rizika, se kterými mohou zaměstnanci přijít na pracovišti do styku. Pracovní postupy, se kterými byl zaměstnanec prokazatelně seznámen, je pak povinný při své práci dodržovat.

Zákonné požadavky na pracovní postupy

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vyžadují, aby zaměstnavatelé stanovili pracovní postupy tak, aby zaměstnanci:

  • Nevykonávali jednotvárné činnosti nebo činnosti, které jednostranně zatěžují organismus. Pokud je není možné vyloučit, musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami,
  • Nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými předměty či materiály,
  • Byli chráněni proti pádu či zřícení,
  • Nebyli ohroženi dopravou na pracovišti,
  • Na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali sami bez dohledu dalšího zaměstnance, pokud jejich ochrana není zajištěna jiným způsobem,
  • Nemanipulovali ručně s břemeny, která mohou poškodit zdraví, zejména pak páteř zaměstnance.

Nepodceňujte bezpečnost práce

Mějte vyřešenou bezpečnost práce na vašem pracovišti, předejdete tím vysokým pokutám. Obraťte se na firmu EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO již více než 10 let. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a dozvíte se více.

Přečtete si další postřehy v oblasti BOZP a PO:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku