Kontrola z OIP si posvítila na stavební firmu v Čechách

Ke klientovi EXTÉRIE, kterému se nahlásila kontrola z oblastního inspektorátu práce (OIP), dorazila ještě před příjezdem inspektora technička BOZP a PO. Klientovi přivezla aktualizované směrnice, které zařadila do šanonu a zkontrolovala, zda byly na pracovišti odstraněny zjištěné závady, na které při dřívější kontrole klienta upozorňovala.

Na co se OIP zaměřil?

Ihned po příjezdu zahájil inspektor z OIP kontrolu dokumentace BOZP a PO a pracoviště společnosti. Jako první si prošel prostory firmy, kde se zaměřil na bezpečnost u požární nádrže. Zde klienta upozornil na potřebu doinstalovat zábradlí a bezpečnostní značení požární nádrž. Následovala kontrola skladu, kde bylo nutné doplnit grafické schéma skladu a pověření zaměstnance za jeho technický stav. Po kontrole pracoviště se inspektor společně s klientem a techničkou BOZP přesunuli ke kontrole dokumentace BOZP a PO. Tady se inspektor zajímal o školení a jeho obsah, vyžádal si vyhodnocení pracovních rizik, směrnici vybavení zaměstnanců OOPP a knihu úrazů. Také nahlédl do bezpečnostní prověrky BOZP a PO z roku 2021.

U právnických osob podle zákona č. 251/2005 Sb., zákon o inspekci práce, jsou stanoveny výše pokut u deliktů jak pro PO, tak pro FO. Pokuty za neprovedení roční prověrky BOZP a PO se pohybují ve výši od 300 tisíc do 2 milionů korun.

Zhodnocení kontroly

Inspektor na závěr kontroly upozornil klienta na chybějící revize k elektrickým zařízením, strojům a elektroinstalaci budovy. Klient musí také dodatečně zpracovat kategorizaci prací, kterou schvaluje krajská hygienická stanice. Inspektor postrádal také místní provozní řád skladu, který byl již v procesu zpracování. Na všechny ostatní nedostatky, na které při kontrole v dokumentaci narazil, byl klient upozorněn již na předkontrole techničkou EXTÉRIE. Bohužel je nestihl do stanoveného termínu kontroly včas napravit a odstranit. Kontrola se však nakonec obešla bez jakýchkoliv sankcí. Klient akorát inspektorovi slíbil, že chybějící dokumenty dodá ihned po jejich zpracování.

Přečtěte si další reference klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku