Kontrola z OIP vyšetřovala pracovní úraz v autoservisu

Dne 28. 4. 2022 navštívila kontrola z OIP autoservis sídlící v hlavním městě. Kontrola se mimo jiné zaměřila také na pracovní úraz, kdy z hydraulického lisu odlétla střepina a zasáhla zaměstnance do obličeje. Majitel společnosti proto na nic nečekal a ihned kontaktoval firmu EXTÉRIA s tím, jak má dále postupovat.

Prošetření pracovního úrazu

V den kontroly si inspektor vyžádal záznam o pracovním úraze, který majitel firmy zaslal na OIP. Dále chtěl vidět pracoviště a především hydraulický lis, kde k pracovnímu úrazu došlo. Majitel mu vysvětlil, co bylo příčinou úrazu zaměstnance a předal mu veškerou technickou dokumentaci k lisu. Inspektor se zajímal, zda lis prošel revizí a upozornil majitele autoservisu, že je potřeba provádět pravidelné roční kontroly se zápisem do kontrolního listu. U těchto kontrol pak postačí, když budou vizuální. Při kontrole návodu k hydraulickému lisu inspektor vyžadoval, aby u všech návodů byly uvedeny prezenční listiny. Ty budou dokazovat, že podepsaní zaměstnanci byli s daným návodem k obsluze seznámeni. Při prohlídce dílny inspektor ještě dodal, že pojízdné stoly s nářadím musí být rovněž kontrolovány a majitel k nim musí mít protokol o provedené kontrole.

Kontrola dokumentace BOZP

Inspektor si při kontrole dokumentace vyžádal zápis z roční prověrky BOZP a PO. Dále chtěl vidět karty rizik, karty výdeje OOPP a školící osnovy pro zaměstnance. V kartách výdeje OOPP inspektora potěšilo, že našel evidenci výdeje OOPP také u zaměstnance, který utrpěl zmíněný pracovní úraz. V kartách výdeje majitel firmy evidoval mimo jiné i pracovní pomůcky na ochranu zraku. Při následné kontrole dokumentace Vyhodnocení rizik si inspektor pochvaloval, že jsou zde zahrnuta i rizika pro práci s hydraulickým lisem.

Kontrola dokumentace ze strany OIP byla ukončena kontrolou revizních zpráv. Pan inspektor si vyžádal revize el. instalace, elektrických zařízení, zdvihacích zařízení a tlakových nádob. V závěru inspektor oznámil termín další kontroly, která už však nebude vyžadovat přítomnost technika BOZP a PO, jako tomu bylo v tomto případě a zaměří se pouze na pracovní úraz zaměstnance.

Chraňte se před případnými sankcemi

Nepodceňujte bezpečnost práce na vašem pracovišti, mohlo by vás to přijít pěkně draho. Obraťte se raději na firmu EXTÉRIA, která vyřeší BOZP a PO zcela za vás. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vyhněte se vysokým pokutám.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku