Výrobce nábytku si po ohlášení kontroly z OIP zavolal na pomoc firmu EXTÉRIA

Po nahlášení kontroly ze strany oblastního inspektorátu práce klient na nic nečekal a na pomoc si zavolal technika BOZP a PO z firmy EXTÉRIA. Ten dorazil pár dní před plánovanou kontrolou a s majitelem firmy se ihned vrhl na kontrolu dokumentace, revizí, pracovních smluv a lékařských prohlídek. Klient neměl zajištěného poskytovatele pracovnělékařských služeb a chyběly mu také periodické lékařské prohlídky a vyjádření z KHS o zařazení prací do 2. kategorie. Klient nepředložil ani revize o elektrických zařízeních, elektroinstalaci či hromosvodech. Na všechny tyto nedostatky technik klienta důrazně upozornil. Ten mu slíbil, že prostřednictvím revizního technika všechny chybějící protokoly zajistí a doplní.

Příprava na kontrolu

V den kontroly dorazil technik za klientem s časovým předstihem, doplnil do šanonu aktualizované směrnice BOZP a PO a ujistil se, že je všechno připraveno. Při kontrole však zjistil, že klient stále nemá uzavřenou smlouvu s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, periodické lékařské prohlídky a vyjádření KHS ke kategorizaci prací.

Příjezd inspektora

Inspektor dorazil na místo s menším zpožděním. Ihned po příjezdu zahájil kontrolu v prostorách dílny a skladu společnosti. Se stavem pracoviště byl spokojený, a proto se společně s technikem a majitelem firmy přesunuli do kanceláře, kde po technikovi chtěl vidět evidenci výdeje OOPPsměrnici OOPP. U karet výdeje OOPP zjistil, že chybí informace o výdeji pracovních rukavic. Majitele firmy proto inspektor upozornil na to, že je potřeba vést evidenci výdeje také k OOPP, které se vydávají formou průběžného plnění. Dále si inspektor z OIP vyžádal osnovy školení BOZP a vzájemné informování o rizicích mezi firmami. V areálu se totiž nacházejí dvě firmy, které sdílí příjezdovou cestu k budově společně s parkovištěm. Sousední firma proto musí být seznámena s rizikem střetu osoby s dopravním prostředkem či VZV (vysokozdvižným vozíkem). Inspektor se ptal také na lékařské prohlídky zaměstnanců. Majitel firmy mu narovinu řekl, že má pouze vstupní prohlídky a nedaří se mu zajistit poskytovatele PLS. Na to inspektor odpověděl, že to nebude řešit formou sankcí, protože LP spadají do kompetencí KHS, ale klient si musí lékařské prohlídky co nejdříve zajistit společně se vzájemným informováním o rizicích.

Po dohodě, že klient dá vše do pořádku, inspektor odjel. Kontrola se tak obešla bez sankcí a klient byl s průběhem kontroly spokojený.

Obraťte se na specialisty v oboru

Se zajištěním bezpečnosti práce na pracovišti a vše, co k ní patří, vám pomůže společnost EXTÉRIA, která poskytuje služby v oblasti BOZP a PO už přes 10 let. Neváhejte proto a kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my se vám obratem ozveme.

Přečtěte si další reference klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku