Kontroly potvrdily, že organizace pracoviště a značení regálů jsou častým kamenem úrazů

Kontrola technika EXTÉRIE, který navštívil obchod se smíšeným zbožím, odhalila přeplněný sklad zboží, který byl součástí obchodu. Technik proto ihned majitele obchodu upozornil na to, aby zajistil volný přístup k regálům. Při bližším ohledání dále zjistil, že chybí také značení udávající nosnost buněk a počet buněk ve sloupci. Majitele obchodu proto i na tento závažný nedostatek důrazně upozornil.

Ke značení regálů se vztahuje přímo nařízení vlády č. 101/2005 Sb., odst. 10.2, který stanovuje, že regály musí být trvale označeny štítky s uvedením největší nosnosti buňky a nejvyššího počtu buněk ve sloupci. Starat se o poškozené štítky nahrazením nových už je pak povinnost samotného uživatele. Ten také musí zajistit, aby regálová konstrukce byla ve výborném stavu, který se odvíjí od precizně zpracované logistické analýzy, bezchybně provedené montáži či pravidelné údržby.

Existují však různé druhy skladů a různé výrobní provozy, které mají rozdílné požadavky na svůj provoz a není proto možné je generalizovat. Veškerá identifikace případných rizik proto závisí na zkušenostech, znalostech konkrétního provozu, a také trochu intuici konkrétního pracovníka.

Obecně však platí, že k regálům má být zajištěný volný přístup, regály mají být zabezpečeny proti nežádoucímu pohybu a důležitá je také ulička mezi regály o šířce 0,8 metru. Jednou ročně se pak provádějí kontroly regálů, které se zapisují do protokolu.

Buďte na kontrolu připraveni

Mějte BOZP a PO vyřešenou a v pořádku. Přenechte ji odborníkům společnosti EXTÉRIA a už vás žádná kontrola nepřekvapí. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a my se o vše postaráme za vás.

Přečtěte si další postřehy techniků společnosti EXTÉRIA:

Související články:

Chci informační schůzku