HZS se zaměřuje na pravidelné kontroly a revize hasicích přístrojů. Myslete na ně i vy

Hasičský záchranný sbor (HZS) má často v hledáčku dodržování pravidelných revizí a kontrol hasicích přístrojů a hydrantů. Nutnost provádět jejich pravidelné kontroly, ale také kontroly všech věcných prostředků požární ochrany, stejně jako požární techniky a požárně bezpečnostního zařízení, stanovuje zákon č. 133/1985 Sb., zákon České národní rady o požární ochraně.

Legislativa stanovuje povinnost provádět pravidelné kontroly provozuschopnosti u všech druhů hasicích přístrojů jednou ročně nebo při pochybnostech o jejich fungování. Podle § 9 č. 246/2001 Sb., vyhlášky o požární prevenci, se periodická zkouška u vodních či pěnových hasicích přístrojů provádí jednou za tři roky. U ostatních druhů hasicích přístrojů, jako jsou práškové či sněhové, pak jednou za pět let. V případě, že dojde k náhlému poklesu tlaku uvnitř nádoby hasicího přístroje či jeho mechanickému poškození, je nutné provést okamžitou revizi či opravu.

U požárních hydrantů probíhají kontroly jednou ročně. Jednou za pět se pak provádí natlakování požární hadice na nejvyšší pracovní tlak v souladu se státní normou ČSN EN 671-1 ed. 2.  

Pokud právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba neudržuje věcné prostředky požární ochrany v provozuschopném stavu, může mu Hasičský záchranný sbor ČR uložit pokutu až do výše 500 tisíc korun. Přesto spousta firem zanedbává pravidelnou kontrolu hasicích přístrojů a hydrantů, jak se na vlastní kůži přesvědčil také sám technik EXTÉRIE. Ten u klienta prováděl kontrolu pracoviště, při které zjistil, že ani po opakovaném upozornění na chybějící pravidelné kontroly hasicích přístrojů je klient nedal do pořádku.

Mějte BOZP a PO vedenou správně

Také čekáte kontrolu nebo chcete mít jen BOZP a PO v pořádku? Přenechte své starosti EXTÉRII, odborníkům na bezpečnost práce a požární ochranu. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář. My už se o vše postaráme za vás.

Přečtěte si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku