Skladování nebezpečných chemických látek v neoznačených obalech představuje obrovské nebezpečí

V dnešní době k tomu naštěstí nedochází tak často, i přesto se však technici BOZP a PO setkají občas se situací, kdy jejich klient uchovává nebezpečné chemické látky a směsi v neoriginálních obalech. Jednoduše řečeno zkrátka přelévá veškeré dezinfekční a úklidové prostředky, provozní kapaliny či barvy do PET lahví, které následně popíše pouze fixem, v horším případě lahve neoznačí vůbec. To však představuje obrovské nebezpečí pro všechny, kteří se v dané blízkosti chemických látek vyskytují či s nimi dokonce pracují. Netuší totiž, že manipulují s PET lahvemi, ve kterých jsou toxické, životu nebezpečné látky.

Označení nebezpečných chemických látek

O nebezpečné chemické látce či chemické směsi mluvíme tehdy, pokud látky vykazují jednu nebo více nebezpečných vlastností. Klasifikace a označování látek a směsí je daná nařízením evropské směrnice (ES) č. 1272/2008 = nařízení CLP. Všechny tyto látky a směsi mají na svých etiketách uvedeny chemické symboly nebezpečnosti. Ty se značí bílými kosočtverci s červeným orámováním a daným piktogramem uprostřed. Jednotlivé piktogramy jasně určují nebezpečnost dané látky či směsi v nádobě. Dříve se jako označení chemických látek používaly symboly oranžových čtverců s černým piktogramem. Ty se však dnes již nepoužívají.

Právě na etiketách originálních obalů jsou chemické symboly upozorňující na nebezpečí dané látky uvedeny. Etikety obsahují také další potřebné informace, které držitele dané chemické látky informují, jak správně s danou látkou či směsí zacházet. Bližší informace obsahuje tzv. bezpečnostní list a blíže specifikuje § 44a zákon č. 258/2000 Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Vytvořte pracoviště v souladu s BOZP a PO

Zajistěte pro své zaměstnance bezpečné pracovní prostředí. Obraťte se na odborníky v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte společnost EXTÉRII na tel. čísle +420 720 023 709, která vám pomůže zajistit bezpečnost na vašem pracovišti.

Přečtěte si další postřehy techniků společnosti EXTÉRIA:

Související články:

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Jeden z našich klientů zaměstnal svého prvního zaměstnance. Tento klient vlastní autoservis, kromě toho provádí kontrolu a měření emisí. Aby si časově odlehčil a mohl se věnovat pouze samotným opravám a měření, najal si zaměstnance, který mu má pomoci s přípravou aut, případně přímo s některými měřeními.

Jste OSVČ a zaměstnáváte svého prvního zaměstnance? Na tohle nesmíte zapomenout!

Chci informační schůzku