Žebříky a s nimi spojené povinnosti v rámci BOZP

Žebříky jsou dost ošemetná záležitost, na kterou byste si jako zaměstnavatel měli dávat určitě pozor. Právě žebřík vytváří poměrně vysoké riziko úrazu. Pojďme se tedy společně podívat na to, jaká pravidla v oblasti BOZP při jeho užívání dodržovat, abyste splnili podmínky bezpečnosti práce.

Zákonem dané požadavky na používání žebříku najdeme v Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Přečtěte si také: Smrtelný pracovní úraz na žebříku.

Základní požadavky, které byste měli znát:

  • Žebřík byste měli používat jen v případě, kdy je to nutné. Pokud tedy existuje možnost použití jiných bezpečnějších prostředků, měli byste tuto možnost využít přednostně.
  • Na žebříku by se v jednu chvíli měla nacházet pouze jedna osoba.
  • Zaměstnanec musí vykonávat pouze fyzicky nenáročně prácejen za využití ručního nářadí. Měli byste se vyvarovat používání dalších nebezpečných nástrojů či nářadí – tedy i řetězových pil!
  • Žebříky, které využíváte pro sestup, musí horním koncem přesahovat plošinu nejméně o 1,1 metru. Tento přesah není povinný, pokud zajistíte pro výstup pevná madla, kterých se může osoba na žebříku přidržet.
  • Stabilita je u žebříku samozřejmě jedním z nejdůležitějších požadavků. Žebřík by měl stát na pevném, dostatečné velkém a nepohyblivém povrchu, který nebude vytvářet riziko pádu.
  • Ani tady se nevyhnete revizím. Zaměstnavatel by měl zajistit pravidelnou kontrolu žebříků dle toho, co je uvedeno v návodu na používání.

Podívejte se, JAK PROVÁDĚT KONTROLY ŽEBŘÍKŮ.

  • V neposlední řadě je velmi důležité provést školení zaměstnanců pro práci ve výškách. Jako na každém školení byste je měli seznámit s případnými riziky a také zásadami pro správnou manipulaci a práci na žebříku.

Při samotném řešení úrazu už je pozdě

Nepodceňujte zajištění bezpečnosti práce a nečekejte na to, až dojde k pracovnímu úrazu. V případě nedodržování či porušení BOZP vám také hrozí vysoké pokuty. Obraťte se proto na odborníky v oblasti BOZP a PO. Kontaktujte firmu EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 nebo vyplňte níže uvedený kontaktní formulář a my vám předáme více informací.

Přečtěte si také:

BOZP kontroly regálů a žebříků povinnost zaměstavatele
Věděli jste, že i skladování má svá pravidla?
Proč je tak důležité vést si deník kontrol BOZP?
BOZP kontroly regálů a žebříků povinnost zaměstavatele

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku