Odborná způsobilost v prevenci rizik BOZP

Víte, k čemu je odborná způsobilost v prevenci rizik BOZP? Co všechno provádí osoba takto způsobilá?

Odborná způsobilost

Odborně způsobilá osoba (OZO) musí splnit zákonné požadavky na vykonávání této činnosti. Může jí být externí pracovník, zaměstnanec nebo sám zaměstnavatel. Ve všech případech ovšem musí splňovat všechny zákonem dané podmínky. Sám zaměstnavatel může funkci odborně způsobilé osoby zastávat pouze v případě, že zaměstnává maximálně 500 zaměstnanců.

Podmínky pro odbornou způsobilost

Aby mohla fyzická osoba získat odbornou způsobilost v oblasti BOZP, musí mít dokončené alespoň střední vzdělání s maturitou, dále projít odbornou praxí po dobu alespoň 3 let. Pokud má daná osoba vysokoškolské vzdělání v oblasti bezpečnosti práce, pak je délka potřebná praxe zkrácena na alespoň 1 rok.

Poté musí splnit zkoušku z odborné způsobilosti.

Přečtěte si také: Nejčastější nemoci z povolání

OZO a bezpečnost práce

Můžeme říct, že odborně způsobilá osoba v prevenci rizik BOZP především hlídá zaměstnavatele v plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mezi další úkoly patří provádění preventivních kontrol BOZP, analyzování a hodnocení rizik, školení, případné řešení pracovních úrazů či nemocí z povolání.

Dokumentace BOZP

Odborně způsobilá osoba zajišťuje v rámci BOZP zajišťuje také zpracování a aktualizaci dokumentace. Zaměstnavatel je povinen poskytnout všechny potřebné dokumenty a údaje o zaměstnancích.

Přečtěte si také: Vytvořením dokumentace BOZP to nekončí. Důležité je udržovat ji stále aktuální!

Jestli vám z těch všech povinností jde hlava kolem, zavolejte na to odborníky!

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Novelizace vyhlášky o pracovnělékařských službách
Pozor na plísně na pracovišti!
Konzultace u klienta před kontrolou OIP a typické chyby.

Související články:

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

V minulém roce proběhla významná změna způsobu stanovení hodnoty bodu pro odškodnění za pracovní úraz či nemoci z povolání. Vláda nově stanovila hodnotu bodu na 1 % průměrné …

Co je nového v oblasti BOZP pro rok 2024?

Chci informační schůzku