Povinnosti BOZP a PO při práci v autoservisu a autodílně

Ani autoservis se nevyhne BOZP a PO povinnostem. Náš technik u jednoho z klientů vlastnícího autoservis kontroloval BOZP dokumentaci, konkrétně platnost a aktuálnost, všech směrnic v rámci pravidelné roční prověrky. A na to byste neměli zapomínat ani vy!  

Chraňte sebe i své zaměstnance

Každé podnikání je specifické, stejně jako rizikovost práce v daném oboru. Proto je nutno vytvořit dokumentaci na míru vašim potřebám a dále ji přizpůsobovat aktuálním podmínkám. Ideálním řešením je nechat si vytvořit BOZP a PO dokumentaci odborníky, bez starostí a s jistotou, že jste vy i vaši zaměstnanci chráněni.

Obecné povinnosti v takových provozech

Ať už jste, ale jakkoliv velká firma, pokud podnikáte v auto-moto oboru, platí pro vás dané obecné podmínky, které musí každá provozovna tohoto typu vždy splňovat. Tady je jen výčet těch nejdůležitějších:

 • vypracovaná kategorizace prací,
 • vytvořený posudek požárního nebezpečí,
 • vyhotovená a pravidelně aktualizovaná BOZP a PO dokumentace,
 • pravidelné školení zaměstnance o rizicích v BOZP a PO,
 • zajištění pravidelné roční prověrky BOZP a kontroly PO,
 • prevence a dokumentace pracovních úrazů a zajištění lékařských prohlídek,
 • pravidelné kontroly a revize zařízení a strojů na pracovišti.

Nejčastější rizika při práci v autoservisu či autodílně

Kategorizace rizik na pracovišti slouží nejen k uvědomění si, jaká potenciální rizika na pracovišti číhají, ale především i to, jak jim předejít. Toto jsou nejčastější rizika při práci v daném oboru:

 • používání nesprávných OOPP nebo jejich úplná absence,
 • pád břemene z výšky,
 • naražení na překážku,
 • přimáčknutí a zachycení,
 • požár a výbuch,
 • zakopnutí, uklouznutí, pád při chůzi,
 • odborná či zdravotní nezpůsobilost zaměstnanců,
 • otrava výfukovými plyny,
 • vysoký hluk a možné nebezpečí poškození sluchu či ohluchnutí.

Máte také autoservis, autodílnu či pneuservis?

Nedělejte chybu jako řada podnikatelů před vámi a mějte v pořádku vedenou BOZP a PO na vašem pracovišti. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku