Pravidelná roční prověrka BOZP platí i pro obce

Ani obce a veřejná správa neuniknou vedení BOZP a PO dokumentace, potažmo její pravidelné roční prověrce. Ačkoliv se může zdát, že pro obce a veřejnou správu jsou pravidla malinko mírnější, stále je řada věcí, na které je nutno pamatovat.

Povinnosti vyplývající pro obce a veřejnou správu

K základním povinnostem je vůbec vedení dokumentace BOZP  a PO danou obcí, u které se musí pravidelně obměňovat a aktualizovat dle nejnovějších platných norem a zákonů. Mezi další povinnosti patří:

 • zpracování kategorizace prací,
 • evidence a případné hlášení pracovních úrazů,
 • zajištění, aby zaměstnanci nevykonávali zakázané práce,
 • kontrola přesčasů,
 • revize a kontroly technických zařízení a strojů,
 • vyhledávání a vyhodnocování rizik a prevence proti jejich vzniku,
 • BOZP školení evidence a správa pracovních úrazů,
 • zajištění ochranných pomůcek,
 • vypracování směrnic pro manipulaci a skladování
 • zajištění ergonomie pracovního prostředí,
 • případně další.

S námi se v papírové džungli neztratíte

Naši odborníci připraví kompletně celou dokumentaci BOZP a PO, kterou budou pravidelně aktualizovat a provádět její audit. Vytvoří případně i interní směrnice a proškolí na ně zaměstnance. V případě kontroly (ať už hlášené či nehlášené) poskytujeme zastoupení a postaráme se o hladký průběh.

Nečekejte, až vás něco překvapí

Pokud si nevíte rady ohledně vytvoření, případně s aktualizacemi vaší BOZP a PO dokumentace, obraťte se na nás a zbavte se stresu z nečekané kontroly. Kontaktujte firmu EXTÉRIA na tel. čísle +420 720 023 709 ještě dnes!

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Na začátku května navštívil náš technik pracoviště pivovaru před plánovanou kontrolou HZS. Na předkontrole klasicky prošel veškerou dokumentaci, požárně bezpečnostní řešení stavby a následně i pracoviště. V …

Požární stěny je také potřeba správně zaznačit

Lahůdky pod kontrolou

Poté, co se klientovi provozujícího lahůdky nahlásila kontrola KHS, domluvil se s Extérií na předkontrolu. Na předkontrolách naši technici projdou veškerou dokumentaci BOZP i pracoviště a upozorní klienty …

Lahůdky pod kontrolou

Chci informační schůzku