Příprava byla půl úspěchu i u HZS kontroly v Olomouckém kraji

Obce neuniknou ani kontrolám hasičského záchranného sboru. Náš technik u jedné z nich úspěšně zastoupil obec v Olomouckém kraji při plánované kontrole v kulturním domě, který je pod správou dané obce. Co může v takovém případě HZS kontrolovat a na co si dát pozor?

Příprava je základ

Kontroly HZS jsou většinou hlášeny pár dní předem, to dává prostor našim technikům zorganizovat předběžnou kontrolu, zjistit případné nedostatky, informovat o nich klienta a ideálně dát případné nesrovnalosti před samotnou oficiální kontrolou do pořádku.

Co vše kontrola HZS obnáší

HZS se zaměřuje na dodržování povinností, které jsou stanoveny předpisy o požární ochraně. Při zjištění nedostatků může dojít k zadání opatření pro jejich odstranění, v co nejkratším časovém horizontu, a kontrole plnění těchto opatření. Dá se tedy říci, že HZS se především stará o bezpečí veřejnosti v navštěvovaných objektech, z hlediska vzniku požáru.

Během kontrol je prováděna jak fyzická kontrola daných objektů, tak i kontrola dokumentace požární ochrany a její vedení (požární poplachové směrnice, požární řády, požární knihy, dokumentace o školení a další). Dále kontrolují, zda jsou správně označené únikové cesty a zda jsou volně průchozí, provozuschopnost hasicích přístrojů a zda fungují veškerá požární a bezpečnostní zařízení. Kontrolovaný objekt musí být správně zajištěn z hlediska požární prevence.

Nemusíte na to být sami

Využijte kompletního zastoupení během hlášených i nehlášených kontrol (jak PO, tak i BOZP) a nestrachujte se z případné penalizace. Obraťte se na společnost EXTÉRIA, která vám s tím pomůže. Kontaktujte nás na tel. čísle +420 720 023 709 a vše ostatní už nechte na nás.

Přečtete si další zkušenosti klientů EXTÉRIA:

Související články:

Nedostatky lékárničky odhalené včas

Nedávno proběhla jedna z dalších plánovaných kontrol KHS u klienta, jehož společnost se zabývá výrobou a dodávkou spirál, filamentů, odpařovacích zdrojů, a hliníkových háčků. Proběhla kontrola dokumentace, obsah lékárničky …

Nedostatky lékárničky odhalené včas

Chci informační schůzku