Recenze a zkušenost klienta v autoservisu v Praze při kontrole OIP

Recenze a zkušenost klienta při neohlášené kontrole Oblastního inspektorátu práce, který provozuje autoservis a autobazar v Praze. S naší společností spolupracuje od roku 2016, kdy využívá roční služby v oblasti bezpečnosti práce s požární ochranou dohromady za roční paušál necelých 7 000 Kč. Tím je chráněn a v případě kontroly je mu k dispozici technik, který ho kdykoliv zastoupí a nemusí hradit nic navíc. Vše má klient v ročním paušálu co považuje za velmi výhodné.

V rámci zastupování využil klient roční služby při kontrole OIP, tedy Oblastního inspektorátu práce, který kontroluje dodržování právních předpisů v oblasti BOZP, tedy bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Okamžitě kontaktoval naší pobočku v Praze a poskytl ji všechny informace. Na tomto základě vyjela technička ke klientovy před kontrolou a provedl kontrolu pracoviště autoservisu, dokumentaci BOZP, kterou mu EXTÉRIA přehledně zpracovala a provedl její kontrolu.

V případě, že by klient neměl zpracovanou povinnou dokumentaci BOZP k provozované činnosti, zde se jednalo o autoservis, hrozila by mu pokuta až do výše 2 000 000 Kč. Sankce za porušení stanovených povinností pro oblast bezpečnosti práce upravuje zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

V den kontroly byla technička v provozovně klienta a při příchodu inspektora z OIP mu byla plně k dispozici. Inspektor zahájil kontrolu a předložil svůj průkaz po té provedl ověření totožnosti osob u kontroly. Po-té požádal o předložení osnov školení zaměstnanců v oblasti BOZP, roční prověrku za poslední rok, směrnici rizika, směrnice ke zdvižím, tlakovým nádobám, atd. Po kontrole povinné dokumentace probíhala kontrola dílny, zda jsou označeny regály a dochází ke kontrolám regálů, označeny svislé značení hran, atd.

Na závěr inspektor sepsal protokol z kontroly, kde uvedl že celá kontrola proběhla bez závad.

Další recenze a zkušenosti klientů se společnosti EXTÉRIA:

Kontrola OIP Restaurace Praha – zkušenost a recenze klienta

Zahradnictví a pracovní úraz – recenze a zkušenost klienta s Extérii

Recenze a zkušenost ze školství – Pracovní úraz ve školní jídelně

Kontrola HZS v síti lékáren v Čechách. Exteria recenze a zkušenost klienta

Zkušenost a recenze klienta, který má výrobu hudebních nástrojů

Rád bych poděkoval společnosti EXTÉRIA za zastupování u kontroly. Mou recenzi a zkušenost při zastupování v rámci ročních služeb mohu jen potvrdit, že služba EXTÉRIE funguje na 100 % a můžu se na ně vždy spolehnout. Prověřilo se to u kontroly, kdy dokumentace, kterou mi EXTERIA zpracovala byla bez chyby a na míru pro můj autoservis a zaměstnance. Můžu doporučit a dávám svou zkušenost a recenzi se společností EXTÉRIA autoservis Praha.

Hodnocení klienta

Související články:

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

U půjčovny stavební mechanizace se nahlásila kontrola HZS, proto jsme v Extérii neváhali a vydali se na potřebnou předkontrolu. Na ní náš technik detailně prošel veškerou dokumentaci …

Jak dopadla pražská půjčovna u inspekce?

Chci informační schůzku